Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Statistikmedarbejder

Grønlands Statistik søger en statistikmedarbejder

 

Om Grønlands Statistik:
Vi er den centrale myndighed for grønlandsk statistik. Grønlands Statistiks primære formål er, at sikre et solidt datamæssigt grundlag for politiske og administrative beslutninger og analyser samt for samfundsvidenskabelig forskning. Statistikkens kilder er primært administrative registerdata.

Ressortmæssigt er Grønlands Statistik placeret som en enhed under Departementet for Finanser og Skatter, men det overordnede ansvar varetages af en bestyrelse. Driften er finansieret af en bevilling på finansloven og af opgaver bestilt af private og offentlige kunder.

På vores hjemmeside www.stat.gl findes en lang række publikationer, som viser bredden i opgaven. Her kan du også læse mere om Grønlands Statistik.

 

Om Stillingen:
Vi søger en kollega, der vil være med til at indsamle, behandle og offentliggøre statistisk materiale om samfundsforhold i Grønland og dermed bidrage til den løbende produktion og udvikling af ét eller flere statistikområder.

 

Vi forventer, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse.
 • er en talstærk analytiker, der er i stand til at fremkomme med velgennemtænkte praktiske løsninger
 • er initiativrig og har et behov for at opnå et tilfredsstillende resultat
 • kan arbejde selvstændigt, men formår samtidig at indgå konstruktivt i samarbejde med andre
 • er god til at formidle komplekst materiale kort og letforståeligt
 • vægter kvalitet og standarder i dit arbejde

 

Det vil være en fordel, hvis du:

 • har erfaring med SAS-programmering eller et andet programmeringssprog
 • har et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads bestående af en Statistikchef, en kontorchef samt 15 medarbejdere. Du refererer til Statistikchefen, men det forventes at du selv formår at tage ansvar og igangsætte udviklingsarbejde indenfor et givent statistikområde.
 • Vi vægter den gode stemning på kontoret højt og støtter hinanden ved behov. Du vil derfor blive en del af et kontor, hvor samhørighed iblandt kollegaer er prioriteret og værdsat.
 • Du får muligheden for selv at sætte præg på dine arbejdsopgaver og gode faglige udviklingsmuligheder i form af udfordrende opgaver samt relevant videre- og efteruddannelse.

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

 

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte statistikchef Anders Blaabjerg på telefon 34 57 81, e-mail: abla@stat.gl.

 

Ansøgningfrist:
13. februar 2018.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

 

Ansøgning:
Ansøgning vedlagt CV, eksamenspapirer samt dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold kan sendes til Grønlands Statistik, e-mail: stat@stat.gl

Søg stillingen online