Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Forretningskonsulenter til Digitaliseringsstyrelsen

Brænder du for applikations ejerskab ?

 

Vi søger forretningskonsulenter til at varetage Selvstyrets applikationer

 

Vi leder efter stærke kommunikatorer og organisatorer, der har erfaring i skabe synlige resultater inden for offentlig applikations pleje. Har du haft succes med at varetage applikationssystemer og helst  i  en offentlig kontekst? Så er du måske en af vores nye applikations konsulenter som varetager systemejerskab, kontraktansvar, support og medvirke til vedligeholdelse.

 

Din profil:

Vi forventer, at du kan dokumentere, at du:

 • Varetaget systemejerskab af applikationer Varetage leverandør kontakt
 • har erfaring med sagsbehandling på taktisk niveau
 • er en robust forretningskonsulent, der kan forestå workshops
 • kan skabe sammenhæng mellem strategi, forretning og teknologi har gode erfaringer med interessenthåndtering
 • har erfaring og gode resultater fra samarbejde med brugere
 • er en stærk kommunikator på alle organisatoriske niveauer både skriftligt og mundtligt har en videregående uddannelse, gerne med vægt på digitalisering eller kompetencer svarende hertil.

Du får ansvar for følgende hovedopgaver:

 • Være systemejer for flere applikationssystemer, herunder:
 • NemID,
 • Offentlig Digital Post,
 • Datafordeler,
 • Fælles Offentlig Data Arkitektur (Pitu),
 • National ID og vort
 • ESDH system F2

Om os:
Digitaliseringsstyrelsens mål er at fremme den digitale udvikling i samfundet gennem øget anvendelse af it og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. I 2018 er indsatsen rettet mod udvikling af it-systemer og organisatorisk udvikling, der kan understøtte de store reformer i det grønlandske samfund.

 

Vi beskæftiger pt 28 medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen.

 

Vi tilbyder:
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.

 

Vi lægger vægt på, at Digitaliseringsstyrelsens ansatte kan supplere hinanden i forhold til faglighed og erfaringer, men særlig vigtigt er det, at du er rollemodel i arbejdet med styrelsens mål og retning og i at efterleve Digitaliseringsstyrelsens værdier: Effektivitet, Samarbejde, Ansvarlighed og Videndeling.

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til Afdelingschef, Tony Ditlevsdal, Telefon 555812. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, men skal være os i hænde seneste den 1. marts 2018.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til­ og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Dit tjenestested er i Digitaliseringsstyrelsen, Imaneq 4, 3900 Nuuk.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansæ ttelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Ansøgningsfrist:
1. marts 2018.

 

I Digitaliseringsstyrelsen ønsker vi en sammensætning af medarbejdere , der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

 

Digitaliseringsstyrelsen er organiseret under Departementet for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke. Læs mere på www.digitalimik.gl

Søg stillingen online