Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsplejen søger to kollegaer i Qaqortoq, Region Kujataa

Sundhedsplejen søger to kollegaer i Qaqortoq, Region Kujataa, med start den 1. april eller snarest derefter. Såfremt du har interesse i et vikariat af minimum tre måneder, så er det også en mulighed.

 

Der er to sundhedsplejerskestillinger i regionen, begge med placering i regionsbyen. Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 110 fødsler/årligt samlet ).

Regionen består af tre byer; Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik. Som sundhedsplejerske, vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor du må påregne, at der vil være rejser ind i mellem.

 

Vi søger efter en sundhedsplejerske som gerne har et par års erfaring (dog ikke et krav). Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, konsulentfunktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov. Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter er også inkluderet i arbejdet.

 

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med de to jordemødre på regionssygehuset samt sengeafdelingen der, hvor du til tider vil fungere som den rådgivende sundhedsperson ved syge indlagte børn.

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resten afdelingerne/funktionerne på Regionssygehuset.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • Du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • Gode samarbejdsevner og sparring. Kontormiljøet er åbent og fælles hvorfor der er mulighed for tæt kontakt og sparring med lægerne på sygehuset.

 

Vi tilbyder:

  • Et spændende/udfordrende arbejde, der stiller krav til din faglighed
  • Mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på sygehuset, hvor du vil være placeret fysisk

 

I regionen, som består af de tre byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er der samlet ca.7.500 indbyggere og det årlige fødselstal ligger på ca. 100.

Der er 6 tilhørende bygder til regionssygehuset, hvor du vil deltage i bygdebesøg, som foretages med båd.

 

Yderligere informationer omkring vores kommune, se under www.kujalleq.gl.  

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201801047)

 

Ansøgningsfrist: 19. februar 2018

 

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: DANR@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.