Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Region Kujataa søger en Regionsdriftsleder pr. 1. marts eller snarest efter aftale

Kan du lide at have styr på økonomien, sikre at datagrundlaget er i orden, sætte økonomiske mål og følge op på disse, samt hele tiden have et godt blik på hvordan udviklingen sker i sundhedsregionen? Så har vi jobbet til dig! Regionssygehuset ligger i regionsbyen Qaqortoq

 

Regionsdriftslederen referer direkte til regionsledelsen i en stabsfunktion. Sundhedsregionen ledes af en ledende regionssygeplejerske og en ledende regionslæge. Dit ledelsesområde vil omhandle driftsområdet, bestående af tekniker, rengøringen, køkkenet samt portørgruppen i samarbejde med regionsledelsen.

 

Du vil primært blive ansvarlig for

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Løbende lønopfølgning og fremmødekorrektion af sundhedsregionens ansatte
 • Løbende aktivitets- og produktionsopfølgning/registrering
 • Daglig ledelse og samordning af regionens administrative og driftsmæssige enheder (overordnet ansvar for køkken, rengøring, vaskeri, portører, teknisk afd. og kontor)
 • Medansvarlig for at sikre at mellemlederne løbende opdaterer deres viden
 • Daglig sparring med regionsledelsen
 • Løbende sparring med den centrale økonomi- og planlægningsafdeling

 

Vi søger en driftsleder, som

 • Har en økonomisk teoretisk baggrund som f.eks. akademiøkonom
 • Har kendskab/erfaring med økonomi- og aktivitetsstyring
 • Kan koordinere opgaver i relation til budgetlægning og budgetkontrol
 • Har evne til at skabe overblik og strukturere opgaver
 • Har erfaring/kendskab til XAL
 • Kan arbejde både selvstændigt og samarbejde med andre i organisationen
 • Har lyst til at arbejde med ledelse og udvikling
 • Er god til mennesker

 

Vi tilbyder dig

 • Et job med mulighed for at udvikle de ansatte
 • Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Et uformelt og godt miljø, hvor der tages ansvar for opgaver og kollegaer

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede, samt hjemmeboende børn under 18 år, fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201801037)

 

Ansøgningsfrist: 19. februar 2018

 

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 34 46 81 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL, eller ved Ledende Regionslæge Efa Olsen på mail EFAO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter