Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Ado Lyngep Atuarfia søger afdelingsleder

I Namminersorlutik Oqartussat skole for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, er stilling som afdelingsleder ledig til besættelse pr. 1. marts 2018.

 

Kostskolen modtager 16 psykisk udviklingshæmmede elever i alderen 14-20 år som kommer fra hele kysten.

 

Under opholdet på skolen tilrettelægges en optræning i såvel faglige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med denne optræning er at give eleverne det bedst mulige grundlag for en selvstændig tilværelse i samfundet. Dette mål søges nået via et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogiske personale, hvorfor der lægges stor vægt på ansøgerens vilje og evne til samarbejde med andre personalegrupper.

 

Skolen er normeret med 1 skoleinspektør, 1 viceskoleinspektør, 4 lærere, 3 socialpædagoger, flere pædagogmedhjælpere, rengøringsdame og en pedel.

 

Om stillingen:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger og ledelse.
 • At du kan udarbejde 4 ugers arbejdsskema for de ansatte på afdelingen.
 • At du har kendskab til at skrive rapporter til samarbejdspartnere om beboerne.
 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på beslutninger.
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primære samarbejde med forældre.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fagperson
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du er tosproget

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Ansøgning og frist:
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af eksamensbeviser, familieoplysninger m.v. fremsendes senest den 16. februar 2018 til:

 

Ado Lyngep Atuarfia
Ikerasannguup Qaava 2-4
Box 320
3950 Aasiaat

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Frantz Lundblad på:
tlf.: 89 48 70 eller mobil: 53 94 74
Email: adolynge@adolynge.gl

Søg stillingen online