Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

KTI, Jern- og Metalskolen søger faglærer til elektriker uddannelsen fra 1. marts 2018

GENOPSLAG

Du skal regne med undervisningen primært ligger indenfor følgende områder

 • Monteringsarbejde
 • Tændingssystemer
 • Styringsteknik
 • Stærkstrømsteori
 • Svagstrømsteori

Det vil ligeledes være en fordel at have relevant undervisningserfaring

at kunne indgå som underviser indenfor efteruddannelsesområdet, hvor skolen planlægger kurser indenfor områderne:

 • Styringsteknik, PLC styringer (primært Siemens)
 • El-sikkerhedsloven
 • Frostsikring
 • L - AUS

Vi forestiller os:

 • At du har en faglig uddannelse som, minimum installatør eller lignende
 • At du har lyst til og evner for at deltage i uddannelsernes udvikling
 • At du kan deltage i skolens store efteruddannelsesaktivitet
 • At du har praktisk erfaring indenfor elektriker faget
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har kendskab til PCschematic

Ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation eller på tjenestemandslignende vilkår.

 

Bolig:
Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter gældende regler. Det skal dog nævnes, at boligsituationen i Nuuk for tiden er vanskelig, så der må forventes ventetid på en permanent bolig. I ventetiden vil indkvartering i vakantbolig finde sted. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Jørgen Pedersen på telefon +299 348600, e-mail: ojp@jernmetalskole.gl.

 

Ansættelse pr. 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning bilagt relevant dokumentation skal være i skolen i hænde senest 02.02.2018.

 

Ansøgningen sendes pr. mail til: jm@jernmetalskole.gl eller som a-post til adressen:
KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik Jern- og Metalskolen
Box 29
3900 Nuuk

Søg stillingen online