Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - Kontorleder

Gymnasiet i Aasiaat (GUX Aasiaat) søger en veluddannet og erfaren kontorleder til gymnasiets administration.Du bliver daglig leder af et lille administrativt team, som med reference til rektor løser administrative opgaver for gymnasiets ledelse og servicerer skolens lærere og elever. 

Det administrative teams hovedansvarsområder:

 • Budget og regnskab
 • Løbende fakturagodkendelse og bogføring
 • Løn- og personaleadministration
 • Statistikker og ledelsesinformation
 • Elevadministration, herunder ansøgninger, uddannelsesstøtte, rejser, husleje og kostudgifter samt eksamensbeviser
 • Kollegiefakturering
 • Internt salg af kontorartikler o.l.
 • Sekretariatsfunktioner (journal, arkiv, telefon, skolens fælles postkasse, tjenesterejser mv.)
 • Forvaltning af skolens kontantkasse
 • Løbende udvikling og vedligeholdelse af effektive administrative procedurer
 • Administration af ansøgninger til GUX uddannelse

Du vil dels skulle have overblik over og koordinere løsningen af kontorets samlede administrative opgaver, dels have egne konkrete ansvarsområder. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse kunne ske ændring af den nuværende opgavefordeling, så både dine og de øvrige medarbejderes kompetencer bliver brugt bedst muligt. 

Opgaverne løses i samspil med en AC-fuldmægtig.

ønskede kvalifikationer:

 • Kontoruddannelse og omfattende erfaring med offentlig administration, herunder økonomi og personale
 • Lyst og evne til daglig ledelse
 • Systematik, overblik, ordenssans og ansvarsbevidsthed
 • God til samarbejde og kommunikation – internt i administrationen og overfor lærere og elever
 • Kendskab til de af skolen anvendte it-systemer (Microsoft Office, Lectio, IRIS og XAL)
 • Serviceorienteret
 • Evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag
 • Høj arbejdskapacitet
 • Meget gerne to-sproget (grønlandsk og dansk)
 • Humoristisk og uhøjtidelig væremåde

Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvarMulighed for at præge stillingens indhold
 • Personalegoder som fx adgang til motionscenter og lån af kajak og ski


Stillingen ønskes besat 1. februar 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. 

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos rektor Otto Simonsen på os@gux-aasiaat.gl.

Ansøgning
Ansøgningen samt CV og kopi af eksamenspapirer sendes til job@gux-aasiaat.gl


Ansøgningsfrist 31. januar 2018. Ansøgere vil løbende blive indkaldt til samtaler.

Søg stillingen online