Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger forhandlingschef

Forhandlingschefen er daglig leder for det offentlige overenskomstområde i Grønland. Stillingen er placeret i økonomi- og Personalestyrelsen. Forhandlingschefen indgår i Forhandlings- og aftaleudvalget sammen med repræsentanter for kommunerne og Departementet for Finanser og Skatter.

 

På overenskomstområdet er det vigtigt, at levere produkter af høj kvalitet til gavn for det offentlige Grønland og samfundet.

 

Opgaven er at indgå overenskomster og aftaler med personaleorganisationerne og det er hensigten at der gennemføres en:

 • Ændring af grundlaget for overenskomsterne med forenkling for øje
 • Optimering af arbejdsgange med henblik på effektivisering
 • Udvikling i tilgængelighed af relevant information
 • Kan du svare ja til flere af disse udsagn, er du måske vores nye forhandlingschef:
 • Du har arbejdet i en politisk ledet organisation – gerne i Grønland
 • Du har erfaring med kollektiv arbejdsret og forhandling
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har erfaring med procesoptimering
 • Du er en positiv, serviceorienteret og udadvendt person
 • Du har gode skiftlige samt mundtlige kommunikations- og formuleringsevner
 • Du har lang videregående uddannelse eks. cand. jur., cand.polit. eller cand.scient.soc.
 • Der lægges vægt på kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfundsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

 

Lønnen i (LR 38) udgør med faste løndele: 1. april 2017 årligt ca. kr. 680.000,-

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Tiltrædelse snarest efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Lars Dencker på telefon +299 539811 eller på mailadressen: lade@nanoq.gl

 

For yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyre tjek www.naalakkersuisut.gl

 

Ansøgningsfrist
01. februar 2018

 

Om økonomi- og Personalestyrelsen
økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:
Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder

Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder

Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

 

Søg stillingen online