Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Fysioterapeut til Paamiut / Job nr. 19/18

Kommuneqarfik Sermersooq og Sundhedsregion Sermersooq søger en fysioterapeut til en spændende tværsektoriel stilling i Paamiut med tilhørende bygd Arsuk.

Stillingen er ledig til besættelse snarest.

Fysioterapeutens faglige opgaver ligger både i det kommunale regi som f.eks. hos hjemmeboende borgere og på Alderdomshjemmet i Paamiut og ved Dronning Margrethes Sundhedscenter Du skal have mod på at blive fagligt udfordret, og lyst til at gå ind i et område som blev etableret i 2015.

Du skal være innovativ og samarbejdsvillig i forbindelse med at udvikle, udforske og afprøve mulighederne i denne kombinerede stilling.

Du skal på sundhedscentret stå for genoptræning og rehabilitering af både indlagte som ambulante patienter.

Du er en gennemgående person i det videre rehabiliteringsforløb og er med til at sikre, at overgangen fra sundhedsvæsenet til det sociale område bliver så gnidningsløst som muligt.

Du er behandlingsansvarlig i begge sektorer og er dermed med til at sikre et sammenhængende forløb.

Du skal i samarbejde med hjemmeboende borgere iværksætte den nødvendige intervention, så borgeren er selvhjulpen i størst muligt omfang og opnår højst mulig livskvalitet. Målgruppen i kommunalt regi er borgere over 18 år.

Din intervention følger aktuelle lovgivning og kvalitetsstandarder og kan omfatte undersøgelse, vurdering, behandling, træning, hjemmebesøg med vejledning og vurdering af behov for hjælpemidler og/eller boligændringer samt undervisning i forflytninger og udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser for de borgere, der skal have hjælp. I kommunalt regi er der også en del sagsbehandling.

Du står for indkøb og implementering af hjælpemidler og velfærdsteknologi samt iværksættelse af godkendte boligændringer.

Du vil have gode muligheder for fast sparring med kolleger i Nuuk og med afdelingsleder for Voksen Omsorgsservice.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen.

Ansættelsen er i Kommuneqarfik Sermersooq, men funktionen er en 50/50 i en samarbejdsaftale med Sundhedsregion Sermersooq, Dronning Margrethes Sundhedscenter Paamiut.

ORGANISATORISK PLACERING

Fagchefen for Voksen Omsorgsservice i Kommuneqarfik Sermersooq med direkte reference til afdelingslederen for Voksen Omsorgsservice.

Ledelsen ved Dronning Margrethes Sundhedscenter Paamiut, hvor den faglige vejledning sker gennem den ledende terapeut.

KVALIFIKATIONER

  • Autorisation som fysioterapeut.
  • Kan arbejde selvstændigt.
  • Idérig, engageret, handlingsorienteret og faglig velfunderet.
  • Kan agere i forskellige kulturer.

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fagchef Lise-Lotte Have på tlf. +299 36 75 06 eller på mail: lih@sermersooq.gl

ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer, tlf.: +299 34 44 20 eller på mail: inf@peqqik.gl

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse.

Introduktion

Der vil i forhold til de kommunale opgaver foregå en introduktion ved kommunens terapeutteam i Nuuk samt ved medarbejdere ved kommunekontoret i Paamiut.

l forhold til opgaverne i sundhedsvæsenet vil der foregå en introduktion ved Dr. Ingrids Sundhedscenter i Nuuk / Terapiafdelingen Dr. Ingrids hospital og sundhedscenteret i Paamiut.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.  

Løn og ansættelsesvilkår:

Fysioterapeuten er lønnet efter overenskomsten mellem Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut/Fysioterapeuter i Grønland og Grønlands landsstyre.

Se http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Overenskomster-og-aftaler.

Under forudsætning af uddannelse, er stillingen omfattet af særlige attraktive ansættelsesvilkår i en periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2019 med årlige evalueringer.

Der kan stilles bolig til rådighed.

Der er bolig til stillingen, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 19/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgning bedes tillige vedlagt:

MRSA erklæring samt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Disse skemaer rekvireres fra: Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Personaleadministrationen personale@peqqik.gl – eller hentes direkte fra http://www.peqqik.gl/Ansaettelse/Skemaer.aspx.

 

Ansøgningsfrist: 31. januar 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Lise Lotte Have 
Telefon: +299 367506
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning