Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Økonomi- og planlægningsafdelingen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse søger controller med særligt fokus på løn

Vi søger en kollega til økonomi- og planlægningsafdelingen under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Nuuk. Stillingen er på fuld tid og ledige til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale

 

Sundhedsvæsnet står overfor en dynamisk og spændende fremtid, hvor politiske, økonomiske og kliniske interesser konstant udfordrer os i vores hverdag. I økonomifunktionen er vores fokus rettet mod optimering af forretningsprocesser, budgetopfølgning mv. og sikring af at nye muligheder udvikles.

 

Vi søger derfor en aktiv og ambitiøse controller, der skal have særligt fokus på lønområdet. Du vil blive en del af en organisation, hvor der med optimering af processer, budgetopfølgning, projekter og politisk deltagelse, arbejdes på tværs organisationen for at sikre den optimale løsning.

 

Hvem er vi?
Økonomi- og planlægningsafdelingen er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen. Vi er en afdeling med 8-9 økonomiansatte, der har megen kontrakt til medarbejderne på Dronning Ingrids Hospital og i Sundhedsregionerne. Vores primære opgaver er varetagelsen af økonomistyring, herunder budgetplanlægning og opfølgning for hele sundhedsvæsenet i Grønland, der består af ca. 1200 ansatte. Vi beskæftiger os desuden med optimering af forretningsgange, statistik og aktivitetsregistrering, udarbejdelses af høringsvar og besvarelse af politiske henvendelser.

 

Dine arbejdsopgaver
Din primære opgave vil være at du er ansvarlig for optimering af lønprocessene herunder ansvarlig for opfølgning og rapportering af løn, fejlløn mv.

 

Du skal samarbejde med lønservice og sundhedsvæsenet personaleadministration, ligesom løbende dialog med det sundhedsfaglige personale vil være en del af hverdagen.

 

Du vil efter interesse og kvalifikationer få medansvar for planlægning og udførelse af egen opgaveportefølje.

 

Generelt vil denne normalvis dække følgende opgavetyper:

 • Optimering af lønprocesser
 • -Medudvikler af økonomistyring inden for sundhedsøkonomi herunder værktøj til analyser, registrering af aktivitetstal mv. særlige med fokus på løn-Deltage i projekter omkring løn
 • Kontaktperson for områdeledelser inden for lønområdet-Udarbejdelse af forretningsgange vedr. løn
 • Samarbejde og løbende dialog med Selvstyrets centrale lønservice
 • Udførelse af lønkontrol
 • Udarbejdelse af lønrapporter
 • Analyse af lønudvikling
 • Budgettering af løn
 • Budgetopfølgning med særligt fokus på løn
 • Udarbejdelse af effektivitets- og kvalitetsmål

Hvem er du?
Du er en person, som er i stand til at koordinere, samle op og formidle på tværs af både geografiske, faglige og politiske grænser. Dette stiller krav til, at du som person både kan arbejde selvstændigt og teamorienteret.

 

På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er en uformel og munter person, der har lyst til at arbejde sammen med engagerede kollegaer, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.

 

Yderligere forventes det, at du opfylder og har følgende:

 • -4-6 års erfaring med økonomistyring, regnskab, analyser, budgetter og projektstyring.
 • Sproglig præcision og kan formidle komplicerede problemstillinger enkelt og klart – såvel skriftligt som mundtligt
 • Analytisk evner og er talstærk
 • Kendskab til excel og flair for IT-systemmer er et krav.
 • Overblik og samtidig blik for detaljenHar erfaring med at videreformidle komplicerede problemstillinger,-Initiativrig og ansvarsbevidst i forhold til opgaver og kolleger
 • Arbejder både proces- og resultatorienteret
 • Er vant til at arbejde selvstændigt og kan magte at have mange bolde i luften på én gang
 • Er ansvarlig og pligtopfyldende

 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kolleger og uformel omgangstone, hvor beslutningskompetence og selvstændighed vægtes højt.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte økonomichef Bodil Kjær Andersen på tlf. (+299) 34 48 84 eller mail boka@peqqik.gl

  Søg stillingen online