Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Driftsleder til den nye anstalt i Nuuk

Kriminalforsorgen søger en person til en nyoprettet stilling som driftsleder i den nye anstalt i Nuuk.

Den nye anstalt omfatter en bygningsmasse på ca. 8.000 kvm. samt perimetermur og hegn. Anstalten har en lang række avancerede tekniske anlæg til kontrol og sikkerhed samt til drift af bygningsanlægget. Anstalten får plads til 76 indsatte, fordelt på et lukket og et åbent afsnit.

Anstalten tages i brug i løbet af foråret 2019, men driftslederen skal allerede nu varetage opgaver i forbindelse med overtagelse af bygningen og indkøring af bygningerne og de tekniske anlæg. Arbejdet med ibrugtagning af den nye anstalt koordineres i et team, bestående af direktøren for Kriminalforsorgen, chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed, der er leder for alle landets anstalter, samt en faglig projektleder, der koordinerer de mange opgaver der er forbundet med åbning af en ny anstalt.

Efter ibrugtagning overgår stillingen til den nye anstalt, under ledelse af den kommende anstaltsleder.

Konkrete ansvarsområder:
Driftslederen skal bistå med modtagelse af byggeriet og idriftsætning af anstalten i samarbejde med bygherren, der er Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark (Koncern Anlæg) og Kriminalforsorgen i Grønland. Dette omfatter navnlig indkøringen og kontrollen af tekniske anlæg, sikringsanlæg mv. samt levering og installering af bygherreleverancer.

Driftslederen skal også udarbejde forslag til organisering af den daglige drift og løbende vedligeholdelse, herunder etablering af service- og vedligeholdelsesaftaler.

Driftslederen forestår ledelsen af den bygningsmæssige og tekniske drift og vedligeholdelse efter færdiggørelsen af byggeriet.

Driftslederen skal varetage kontakt til Kriminalforsorgens bygningstilsyn, myndigheder og eksterne samarbejdspartnere på bygningsområdet.

Driftslederen skal stå for Energistyring, herunder håndtering af CTS-anlæg og vedligeholdelse af el, vvs, varme og ventilation. Derudover håndtering og vedligeholdelse af teknisk sikrings- og overvågningsanlæg, adgangskontrolanlæg, låse, nøgler mv., brandsikkerhed, herunder ABA og ABDL-anlæg samt kommunikationsanlæg, tv mv.

Efter ibrugtagning indgår driftslederen i anstaltens ledelse og refererer til anstaltslederen.

 

 

Vores forventninger:
Du har erfaring inden for drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Du har et solidt kendskab til bygnings- og tekniske forhold, herunder styring af håndværkere og vedligeholdsprogrammer. Du er uddannet ingeniør, maskinmester eller lignende med ret til el-autorisation.

Personligt er du god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver for dig selv og andre. Du kan lide at have mange opgaver. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Er du ingeniøruddannet ansættes du efter overenskomsten for magistre, ingeniører og landsinspektører i statens tjeneste i Grønland. Er du maskinmester eller lignende ansættes du på individuel kontrakt, da staten ikke har en overenskomst på området. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Arbejdsugen er på 40 timer. Der må påregnes overarbejde i perioder samt enkelte tjenesterejser i forbindelse med ibrugtagningen.

Ansættelsesområde er Kriminalforsorgen i Grønland.

Tjenestested bliver Hovedkontoret i Nuuk.

Tiltrædelse snarest.

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed, Thomas Fredhøj eller direktør Naaja H. Nathanielsen på telefon 34 75 00 eller pr. mail på kf@kriminalforsorgen.gl.

Ansøgning med oplysning om beskæftigelse og dokumentation for uddannelse sendes pr. mail til kf@kriminalforsorgen.gl senest 2. februar 2018. Der afvikles samtaler umiddelbart efter fristens udløb.