Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

De kommende år vil der ske store ændringer på lufthavns/luftfartsområdet, da det er besluttet at etablere en ny moderne lufthavnsstruktur. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har ansvaret for luftfartsområdet, samt driften af eksisterende lufthavne i samarbejde med Mittarfeqarfiit, mens Kalaallit Airports A/S har fået til opgave at bygge de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. 
Infrastrukturafdelingen skal styrkes, og der søges derfor endnu en a/c fuldmægtig eller specialkonsulent til luftfartsområdet. 

Stillingsbeskrivelse
Infrastrukturafdelingen henhører under Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers ressortområde, og udgør én af fire afdelinger i departementet.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen indenfor søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale. Infrastrukturafdelingen nyder offentlighedens og mediernes interesse.

Vi søger en jurist, der sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og afdelingschefen kan sikre, at de overordnede politiske visioner omsættes til konkrete resultater.
 
Stillingens hovedopgaver vil være og omfatter blandt andet: 

 • Kontraktstyring med eksterne samarbejdspartnere
 • Samarbejde med luftfartsmyndigheden i Danmark, Mittarfeqarfiit m.fl.
 • Politisk responsa
 • Trafikpolitisk godkendelse af beflyvningsansøgninger
 • Analyser på luftfartsområdet
 • Koordinations opgaver
 • Løbende afrapportering fra projekter og indsatser

Ansøgerprofil:
Vi leder efter en engageret medarbejder med: 

 • uddannelse som cand. jur, cand.merc.jur. el. lign.
 • erfaring med udbud og kontraktstyring
 • erfaring med anlægsprojekter
 • gode samarbejds- og formuleringsevner
 • lyst og vilje til at arbejde i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • kendskab til det grønlandske sprog vil være en fordel
 • gode engelskkundskaber
 • almene IT-kundskaber

 Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø, hvor bevidstheden om arbejdets betydning for hele landet er i centrum.

Infrastrukturafdelingen er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og en travl dagligdag.

Som jurist er din vigtigste opgave at sikre kontraktstyring og derudover at sparre med dine kolleger på juridiske spørgsmål. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et rigtig godt udgangspunkt.

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om at arbejde for Naalakkersuisut, om infrastrukturafdelingens opgaver og vores gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen opslås med mulighed for, at den rette kandidat kan indplaceret som specialkonsulent, efter en konkret vurdering. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstid 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Tina Amondsen: tiam@nanoq.gl

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
Postbox 909
3900 Nuuk


Dato for tiltrædelse: 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dato for ansøgningsfrist: 26. januar 2018 kl 12.00.

Send ansøgning