Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejder til MANU i Nuuk

Skal du være med til at undervise, udvikle og implementere MANU i hele Grønland? Så har vi en ledig stilling med tiltrædelse 1. marts 2018 eller efter aftale.

 

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet blive at undervise og være med til at implementere MANU i hele Grønland, men du skal også være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at udfordre din faglighed og blive en del af en afdeling, som helle tiden er under udvikling.

 

Hvad er MANU?
Et forældrekursus, som er trivsels- og sundhedsfremmende samt alment forebyggende tilbud. MANU er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier både far og mor.

Formålet med MANU er at fremme børn og familiers trivsel og sundhed, forebygge senere vanskeligheder, bidrage til at skabe meningsfulde netværk og være brobygger til kommunens og Selvstyrets øvrige tilbud. Grundtanken er, at MANU familierne får større mulighed for selv at skabe det, de selv mener, er ”det gode liv”. 

MANU vil stimulere forældrenes sunde, følelsesmæssige tilknytning til barnet, samt bidrage til at styrke forældrenes robusthed overfor stress og krisesituationer.

 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte

 • Undervisning på kysten via Skype, hvor der ikke er fagpersonale
 • Understøtte driften ved bl.a. at rådgive og vejlede fagpersonale
 • Rådgive og vejlede fagpersonale
 • Udvikle, forny og forankre MANU i Grønland
 • Udarbejdelse af statusrapporter 
 • Bidrage til udviklingen af området
 • Være med til at implementere nye arbejdsredskaber

 

Vi forestiller os, at du

 • Brænder for at arbejde med udvikling inden for børn- og ungeområdet
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Gerne er dobbeltsproget, således at undervisningen kan foregå på både grønlandsk og dansk
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i såvel skriftlig som mundtlig kommunikation
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Er villig til rejseaktivitet

 

Din uddannelsesbaggrund er nødvendigvis ikke afgørende. Du kan godt have en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, men du kan også have en baggrund som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder eller noget helt andet.

 

 

Statsborgerskab:
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

 

Rejse og boligforhold:
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
40 timers ugentlig arbejdstid. Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

Ansøgning:
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201801012)

 

Ansøgningsfrist: 22. januar 2018

 

 

Kontakt:
Information om stillingen kan indhentes ved udviklingskonsulent/projektleder på MANU, Rikke Louise Kuhn på tlf. +299 34 48 74 eller e-mail: RIKU@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.