Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Det kommende landsdækkende handicapcenter Pissassarfik søger socialrådgiver med koordinerende funktion

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt og spændende kraftcenter, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord? – Så er du måske vores nye medarbejder…  

 

Tiltrædelsesdato: 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.  

 

Om stillingen

 

Pissassarfik, der forventes at starte primo 2018, er i sin form og koncept helt nyt. Centeret er nyopført i Sisimiut til formålet, og er en enhed under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

 

  Pissassarfik bliver et nationalt kraftcenter, der skal yde rådgivning, vejledning og træning for de enkelte borgere med handicap – børn som voksne. Dertil skal der tilbydes uddannelse og vejledning til pårørende samt fagpersonale. Ydelserne vil blive leveret såvel på centeret som lokalt, hvor den enkelte borger bor, og det konkrete behov er. Af hensyn til borgerne og udviklingen af handicapområdet på landsplan, er det vigtigt, at centerets samarbejde med kommunerne bliver så tæt og udviklet som muligt. Det handler om vidensdeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Stillingen indeholder rejseaktivitet, da opgaverne skal løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.  

 

I arbejdet inddrages du i mange forskellige typer sager, hvor du med din faglighed bidrager til den optimale løsning for borgeren. Det handler dels om at dele viden med dine kollegaer, dels om at bidrage med input til behandlingsplaner.  

 

Vi forventer:

 

-   At du er uddannet socialrådgiver

 

-   At du har minimum 3 års erhvervserfaring fra socialområdet

 

-   At du varetager udvikling, produktion og distribution af information på handicapområdet

 

-   At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.

 

-   At du indenfor eget fagområde sikrer, at centeret arbejder efter best practice både, indenfor voksenområdet og indenfor børneområdet

 

-   At du udarbejder notater mv.

 

-   At du kan udarbejde materialer til brug for arbejdet

 

-   At du kan anvende IT på brugerniveau

 

  Vi tilbyder:

 

-   En spændende stilling, hvor du kan påvirke udviklingen af et helt nyt tilbud og koncept

 

-   Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis

 

-   Et fagligt miljø, hvor du kan blive udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv

 

-   En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau

 

-   En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt  

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.  

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

  Husleje og boligstandard kan variere efter boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.  

 

Yderligere oplysninger

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. Centerleder Martha Labansen, tlf. +299 53 87 02 eller E-mail: mlab@nanoq.gl.  

 

ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.  

 

Ansøgning Opslaget løber til og med den 18. januar 2018.  

 

Samtaler forventes afholdt i uge 4 og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

 

  Søg stillingen online