Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag: Departementet for Finanser og Skatter søger en afdelingschef til Økonomisk Planlægning

Er du en skarp økonom med styr på planlægning og personaleledelse, så er du måske vores nye afdelingschef!  

 

Økonomisk Planlægning består af en udviklingsfunktion med økonomiske reformer, en driftsfunktion, en finanslovsfunktion samt en funktion samlet omkring økonomistyring med udgiftsanalyser og kommunalt økonomisk tilsyn. Vi spiller en helt central rolle ved eks. gennemførelse af store infrastrukturprojekter samtidig med, at der skal sikres langsigtet holdbarhed i økonomien. Her vil du som afdelingschef være helt central.  

 

Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe sammen med 2 yderligere afdelingschefer, en fagkoordinator samt departementschefen. Stillingen er med reference til departementschefen.

 

  Om stillingen:

 

Departementets primære opgave er at give Naalakkersuisut det bedste grundlag for at føre en sund økonomisk politik. Vi beskæftiger os derfor med alle dele af den offentlige økonomi og du vil derfor som afdelingschef have en central rolle i betjeningen og rådgivningen af Naalakkersuisoq. Det betyder, at vi trækker på en bred vifte af kompetencer fra medarbejderne, og det giver et stort udviklingspotentiale for alle ansatte.

 

  Som afdelingschef har du en vigtig opgave med at sætte rammerne for løsningen af større og komplekse opgaver, og sikre, at levering sker til tiden og i den rette kvalitet.

 

  Du vil især komme til at beskæftige dig med:

 

-   Personaleledelse

 

-   Rammerne for udgiftsstyring i den offentlige sektor

 

-   Implementering af den nye Budget- og Regnskabslov i fh.t. Grønlands Selvstyre og kommunerne

 

-   Opfølgning på økonomiske dele af Grønlands partnerskabsaftale med EU, herunder indgåelse af aftaler med EU om Public Finance Management (PFM)

 

-   Intern planlægning og koordinering bl.a. af departementets deltagelse i større tværdepartementale projekter med henblik på sikring af fagøkonomiske forhold

 

-   Faglig sparring og kvalitetssikring

 

-   Ekstern kontakt og samarbejde

 

  For opgaven med personaleledelse vil du kunne få støtte fra Ledelsessekretariatet i departementet eller hos din HR-Partner.

 

  I selve departementet er der aktuelt 26 medarbejdere, og heraf udgør Økonomisk Planlægning en stab på 12. Departementet er kendetegnet ved en stor grad af uformelle kontakter og tværgående kommunikation, og det er nødvendigt, at du som afdelingschef kan navigere i dette miljø, og bevare det nødvendige overblik og sikre resultater.  

 

Om dig:

 

-   Du har en stærk ledelsesmæssig profil med flere års erfaring som leder – gerne fra en politisk ledet organisation.

 

-   Du har en relevant samfundsvidenskabelig afsluttet uddannelse med hovedvægt inden for økonomi som f.eks. cand. oecon., cand. polit., cand. merc., HA og HD eller andre relevante fagkombinationer

 

-   Gennem din gode evne til at motivere og kommunikere sikrer du, at tingene bliver gjort. Du udstråler naturlig autoritet, og du er vedholdende og har fokus på opnåelse af resultater.

 

-   Du har modet og styrken til at fastholde et fast personligt standpunkt, så opgaver som byder på modstand også bliver løst.

 

-   I usikre situationer uden fortilfælde at støtte sig til har du evnen til hurtigt og positivt at træffe beslutninger og skabe resultater.

 

-   Du kan indgå i faglig sparring på højt niveau, og ledelsesmæssigt formår du at skabe struktur og bevare overblik samt at påtage dig rollen som personaleleder.

 

-   Du stiller krav både til dig selv og til andre.

 

-   Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.  

 

Det er en fordel, du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.

 

  Løn og ansættelsesforhold:

 

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.  

 

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør brutto pr. 1. april 2017 månedligt 59.465 kr. og årligt 713.856 kr. 

 

  Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, men hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

  Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.  

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

  Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  

 

Bolig:

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.  

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.  

 

Orlovsmuligheder i Danmark:

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.  

 

Yderligere oplysninger:

 

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Nikolai S. Christensen på tlf. 0045 29 44 66 23 eller e-mail nsch@nanoq.gl.

Du kan læse mere om Departementet på denne hjemmeside: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans-Skatter

 

  Ansøgere må være forberedt på at gennemgå et testforløb.  

 

Ansøgningsfrist og tiltrædelse:

 

Ansøgningen skal være departementet i hænde senest mandag den 15. januar 2018 kl. 12:00.  

 

Ansøgning bedes vedlagt CV og kopi af eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter for både bachelor- og kandidatuddannelse samt relevante referencer.

 

  Tiltrædelse snarest muligt i løbet af første kvartal 2018.

 

  Søg stillingen online