Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

3 pædagoger søges til Ivaaraq, Qaqortoq

Til ansættelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

 

Om Meeqqat Angerlarsimaffiat Ivaaraq, Qaqortoq:

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne personer med handicaps.

Børneafdelingen er normeret til 10 beboere og voksenafdelingen til 5 beboere. Derudover den nye afdeling med plads til 4 beboere. 

Flere beboere er kørestolsbrugere. Alle skal have støtte, hjælp og pleje til alle daglige gøremål.

Skolesøgende børn går på Tasersuup Atuarfia.

Beboerne går til aktiviteter i Ivaaraq´s værested ”Orpigaq”.

Den fysioterapeutiske behandling og træning foregår på Ivaaraq.

 

Vi søger: 
3 pædagoger til skiftende vagter– arbejdstiden er 40 timer ugentligt. Det vil være en fordel men ingen betingelse, hvis du har kendskab til handicapområdet.

Der er gode muligheder for, at man kan være med til at præge udviklingen i afdelingerne, samt muligheder for personlig og faglig vækst. 

 

Om dig:

-   Du er uddannet pædagog.

-   Du har interesse og gerne erfaring i arbejdet med multihandicappede børn/voksne.

-   Du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børn/unge og voksne

-   Du er mødestabil/robust og engageret

-   Du er udviklingsorienteret og er villig til at lære nyt

-   Du kan være med til at præge den pædagogiske udvikling

-   Du kan arbejde med skiftende arbejdstider

 

Vi kan tilbyde:

-   Spændende og alsidigt job med mulighed for specialisering.

-   Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.

-   Indflydelse i tilrettelæggelse og udførelse af det pædagogiske arbejde

-   Uformelt arbejdsmiljø og samarbejde med forskellige faggrupper

 

Straffeattest og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Ivaaraq har modtaget en straffeattest.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettiget organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til:

Fungerende Forstander Kaalat M. Kardel: ivaaraq@nanoq.gl

 

Yderligere oplysninger:
Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fung. forstander Kaalat M. Kardel  pr.mail:  ivaaraq@nanoq.gl eller telefon: +299 64 21 13 / 2

 

Tiltrædelse pr. 1. marts eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist: 14. januar 2018
Samtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

 

Søg stillingen online