Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Selvstyrets Tolkekontor søger tolk

Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2018
Om stillingen
Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver, herunder simultantolkning i Selvstyrets centraladministration. Oversættelserne er som regel fra dansk til grønlandsk og omvendt af eks. Lovforslag, landsstyreoplæg, større rapporter, materialer til landstingssamlinger samt ind- og udgående post fra departementerne/styrelserne.

Der foretages derudover intern kvalitetskontrol af samtlige opgaver.
Afhængig af pågældendes kompetencer kan der også forekomme oversættelser fra engelsk til grønlandsk, og simultantolkning til og fra grønlandsk ved møder, konferencer m.v.

Tolkekontoret har indført et digitalt oversættersystem, som bevirker en ny organisering af tolkenes arbejde. Der er oprettet et teknisk og kvalitetssikringsteam, og et oversætter/simultantolkningsteam og det er til sidstnævnte team, stillingen er opslået.

Vi forventer, at du
-  Er udannet som tolk, har gode samarbejdsevner også i pressede situationer.

Løn - og ansættelsesvilkår 
For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland. Tjenestemandsstillingen er fortiden klassificeret i lønramme 30, (skalatrinsforløb 39,41,43) hvortil er knyttet et særligt tillæg på 4.800,- pr. år samt et rådighedstillæg på kr. 19.270,- pr. år, begge i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau).
Tolke med tolke- eller oversætteruddannelse aflønnes i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og S.I.K. for tolke.

Arbejdstiden er 40 timer. 

Bolig
Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken betales depositum og husleje efter gældende regler.  

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ole Birch, 345801 eller på mail: olbi@nanoq.gl

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2018.   Søg stillingen online