Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

To nyoprettede stillinger som behandler med mellemlang videregående uddannelse ved Allorfik Sermersooq

Allorfik opretter to nye stillinger ved voresbehandlingscenter for borgere med problemer med rusmidler og spil i Nuuk, Allorfik Sermersooq. Baggrunden for de nye stillinger er et ønske om at øge undervisningsindsatsen og at kunne træde hjælpende til ved andre Allorfik centre eller i andre dele af kommunen. Stillingerne ønskes besat per 1. marts 2017 eller efter aftale.

 

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygepleje. Herudover er det en fordel, hvis du har en behandleruddannelse, en supervisionsuddannelse, en psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

 

Det er vores ønske at en af behandlerne evt. har en sygeplejefaglig grunduddannelse og dermed kan varetage vurderingen af eventuel fysisk eller psykisk komorbiditet og vurdering og behandling af abstinenser.

 

Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videnscenter om Afhængighed, som også tilbyder supervision til dig. Centret er organisatorisk under Videnscenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler.

 

Behandlingen i Allorfik har baggrund i en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet indenfor området sørger Allorfik selv for din uddannelse.

 

Allorfik Sermersooq betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq. Der kan derfor forekomme rejser.

 

Som behandler skal du bl.a.

-   Motivere til behandling med Motivational Interviewing

-   Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil

-   Efterbehandle og undervise pårørende

-   Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase

-   Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen

-   Undervise samarbejdspartnere

 

Vi forventer:

-   at du har en faglig interesse i behandlingsområdet

-   at du har en rummelig og positiv personlighed

-   at du kan sætte borgerne i fokus

-   at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar

-   at du er god til at organisere din egen hverdag

-   at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig indenfor rusmiddelområdet

-   at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper

 

Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansøgningsfrist 15. januar 2018.

 

Ved spørgsmål til stillingerne kontakt leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343 mail bivn@allorfik.gl

 

 

Søg stillingen online