Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

1 studieadjunkter/-lektorer/adjunkter til undervisning i grønlandsk på Institut for Læring til ansættelse 1. februar 2018 eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere.

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter, der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i grønlandsk, såvel som modersmål og som andet- og fremmedsprog
 • Løbende udvikling af faget grønlandsk
 • Udvikle modersmålsdidaktik og fremmedsprogsdidaktik
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer. 

Vi tilbyder:
Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne

 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder 

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden:

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau, og eventuelt gerne vil starte på et ph.d forløb.
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere
 • Du har indsigt i nyere sproglig forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Har kendskab til både modersmål- og fremmedsprogsdidaktik
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du kan anvende medier i din undervisning

Følgende grønlandsk færdigheder vægtes: begynderlæsning, børne- og ungdomslitteratur, faglæsning, historisk læsning, grammatik og genreskrivning.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er til besættelse d. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om uddannelsen kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl,  hvor dele af studieordningen findes og hvor du også kan læse mere om universitetet.  Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann telefonisk på +299 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning, samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 20. december 2017 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger 

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Søg stillingen online