Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal fokusere på at vejlede og rådgive samt udvikle nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen

Der er brug for engagerede og dygtige medarbejdere i et miljø, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen.  Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse.  Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.  Projekt-og udviklingsafdelingen beskæftiger sig med igangsættelse og forankring af projekter i kommunerne rettet mod socialt udsatte familier, børn og unge.   

 

Projekt-og udviklingsafdelingen har til opgave at definere, hvordan projekter går fra implementering til drift og er tilsynsførende med, at de ansvarlige aktører drifter projekterne efter hensigten. 

 

  På nuværende tidspunkt varetager projektafdelingen følgende projekter: 
 • Udarbejdelse af uddannelsesstrategien og indsatser på det sociale område 
 • MANU (Socialfaglig del) 
 • Overgrebspakken 
 • Voldspakken Derudover bidrager afdelingen til Socialstyrelsens fællesopgaver i forhold til at støtte med kompetenceudvikling, uddannelse og kursusvirksomhed.

 

I Socialstyrelsen bestræber vi os på at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager med udvikling og nytænkning til organisationen. 

 

  Om stillingen som AC-fuldmægtig i projekt-og udviklingsafdelingen vil dine daglige opgaver blandt andet bestå i at:
 • Sagsbehandler og vidensperson på prioriterede sagsområder på socialområdet 
 • udarbejdelse af strategi, projektstyring, planlægge, koordinere og formidle på prioriterede sagsområder 
 • udarbejde notater, oplæg, redegørelser mv. 
 • deltage i arbejdsgrupper mv. internt og eksternt 

 

Vi forventer, at du: 
 • en videregående uddannelse, f.eks. en akademisk uddannelse 
 • erfaring og lyst til arbejdet med socialområdet 
 • teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt 
 • gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse 
 • god til at formulere og formidle 
 • god til at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre 
 • lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger 
 • udadvendt, godt humør og kvalitetsbevidst 

 

Der må forventes en vis rejseaktivitet. 

 


Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesforhold Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.   

 

Bolig:  Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.  Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.
Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.   

 

Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2018 eller efter aftale. 

 

  Arbejdstiden er 40 timer.

Yderligere oplysninger: 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i projektafdelingen Ellen Magnussen, tlf. 34 66 20 eller e-mail ello@nanoq.gl 

 

  Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.   

 

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 15. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51. 

 

Søg stillingen online