Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Bychef til Aasiaat

Stillingen som bychef i Kommune Qeqertalik i Aasiaat er ledig til besættelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

Vi søger bychef der har indgående kendskab til personaleledelse og gode kommunikationsevner.

Nærmeste foresatte bliver administrerende direktør i Kommune Qeqertalik.

Kommune Qeqertalik´s baggrund: 
Strukturændringens formål er at Borgerservicecentrene tildeles mest mulig beslutningkompentencer i alle byer.

 • Uden forvaltninger – som udspringer fra 3 sagsområder
 • Samarbejdende personale
 • Overordnede sagsområder, planlægges i selve byerne
 • Større beslutningskompentencer i byerne
 • Hjælpende lederteam INUA / Ledelsestilsyn/ Komepetenceudvikling
 • Brugervenlig Beslutningskompentence
 • Hurtigere arbejdsprocesser, sikring af hurtig sagsbehandling

 

Dine ansvarsområder er bl.a.:

 • Bedste sagsbehandling efter borgernes behov
 • Mere fleksible sagsbehandlingsmetoder
 • Hurtige beslutninger
 • Koordinering
 • Velorganiseret, resultatorienteret drift og udvikling i byerne 
 • Stabilt økonomisk styring og budgettering

 

Dine kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring og kundskab samt uddannelse indenfor ledelse
 • Grundig kendskab til grønlandske personaleforhold
 • Kendskab til relevant lovgivning i Grønland.
 • Gerne længerevarende erfaring fra ansættelse i politisk ledet organisation.

 

Det er vigtigt at være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email hanspeter@komkom.gl, mobil 48 24 73 eller Hans Jørgen Mørch email hans_joergen@tumi-consulting.com mobil 58 27 10.

Ansøgning bilagt relevante dokumenter sendes elektronisk til:

K2-konsulenter@qeqertalik.gl eller pr. post til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

og skal være kommunen i hænde senest 15. december 2017.