Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Forstander søges til døgninstitutionen Angerlarsimaffik Uulineq

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Lidt om Angerlarsimaffik Uulineq:
Angerlarsimaffik Uulineq er et landsdækkende tilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelser i Grønland. Angerlarsimaffik Uulineq består af tre afdelinger; afdeling Uulineq for børn og unge (6-18 år), afdeling Suluppaluk en udslusningsafdeling (16- 25 år) samt en voksen afdeling Qiimaneq (18 år og opefter).

Angerlarsimaffik Uulineqs professionelle værdigrundlag bygger på respekt for individet, ansvarlighed samt en anerkendende og faglig tilgang.

Vi tilbyder:
• Mulighed for samarbejde med ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
• Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
• En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
• Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
• Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt Døgninstitutionsafdelingen
• Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
• Deltage i årlige forstanderseminarer og -konferencer

Vi forventer at du:
• Er uddannet pædagog, eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
• Har indgående kendskab og erfaring med målgruppen samt relevant praksis erfaring med metoder som eksempelvis TEACCH, struktur og relationsarbejde indenfor autismespektrum forstyrrelser
• Har kendskab til lovgivning
• Har indsigt i administration og økonomistyring
• Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
• Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
• Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
• Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med 

Døgninstitutionsafdelingen:
• Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge samt voksne med vidtgående handicap

Dertil ser vi gerne, at du taler både dansk og grønlandsk, samt har forståelse for grønlandsk kultur og samfund.

Yderligere oplysninger:
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Hans-Peder B. Christensen telefon +(299) 34 66 30 eller på mail; hpbc@nanoq.gl eller afdelingschef Lene Rohmann Hansen telefon +299 34 66 55 eller på mail lrh@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning:
Ansøgning skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest samt referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til at Angerlarsimaffik Uulineq kan kontakte disse referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfristen er d. 15. december og ansættelsessamtaler vil blive afholdt ugen derefter.

Søg stillingen online