Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Udviklingen af Grønlands infrastruktur står i disse år højt på agendaen. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har ansvaret for store sagsområder relateret til denne udvikling. Nogle hvoraf sagsområder er hjemtaget mens andre stadig varetages af den danske stat. Infrastrukturafdelingen løser opgaver ”til lands, til vands og i luften”, og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Afdelingen for Infrastruktur søger kontorchef med forståelse for fagområderne og evnen til at lede på tværs af et meget bredt opgavefelt. Der er tale om en stilling med fokus på ledelse af processer i en kompleks organisation, der nyder offentlighedens bevågenhed.

 

Stillingsbeskrivelse:
Afdelingen for Infrastruktur henhører under Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers ressortområde, og udgør én af fire afdelinger i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen indenfor søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale. Infrastrukturafdelingen nyder offentlighedens og mediernes interesse.

 

Vi søger en kontorchef, der sammen med afdelingens medarbejdere og afdelingschefen kan sikre, at de overordnede politiske visioner omsættes til konkrete resultater.

 

Ansøgerprofil:

 • Vi leder efter en engageret medarbejder med:
 • Uddannelse som cand.merc.jur., cand. polit., cand. oecon, cand.merc. el. lign.
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation og forståelse for den politiske organisations rammevilkår
 • Evne til at omsætte politiske visioner til konkrete målsætninger
 • Indblik i infrastrukturområdet
 • Lyst og evne til at arbejde med en bred række af opgaver herunder budgetstyring, administrative opgaver og processtyring
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Evne til at omsætte politiske visioner til konkrete målsætninger
 • Evne til at skabe synlighed for afdelingens resultater
 • Kendskab til det grønlandske sprog samt gode engelskkundskaber en fordel
 • Erfaring med udbud og kontraktstyring

Det er muligvis dit første lederjob, eller også har du et par års ledelseserfaring, og den ideelle kandidat har endvidere erfaring fra infrastrukturområdet. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, om end vi forudsætter, at du har en lang videregående uddannelse bag dig. Du har minimum nogle års erfaring fra politisk ledede organisationer.

Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø, hvor bevidstheden om arbejdets betydning for hele landet er i centrum.

Infrastrukturafdelingen er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og en til tider travl dagligdag

 

Som kontorchef er din vigtigste opgave at bistå afdelingschefen med at sikre prioritering af ressourcerne således at opgaverne bliver løst bedst muligt. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et rigtig godt udgangspunkt.

 

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og vores gode arbejdsplads.

 

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.nanoq.gl.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Gitte Jensen: gije@nanoq.gl

 

Adresse for arbejdspladsen:
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
Postbox 909
3900 Nuuk

 

Ansøgningen skal sendes pr. mail til tiam@nanoq.gl

 

Dato for tiltrædelse:
1. januar 2018 eller efter aftale

 

Arbejdstid:
40 timer

 

Dato for ansøgningsfrist:
Fredag den 8. december 2017

 

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler:
Uge 50

 

  Søg stillingen online