Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger en AC-fuldmægtig til Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en systematisk medarbejder med kendskab til fiskeri og databehandling til kontrollens mange udfordrende opgaver.
 
Arbejdsopgaver

 • Medvirken i , udvikling, validering og opfølgning på GFLK’s dataindsamling;
 • Følge kvoteforbrug for grønlandske og udenlandske fartøjer samt videreformidling af disse;
 • Planlægning og udvikling af nye arbejdsmetoder og arbejdsopgaver herunder etablering af risikobaseret kontrol;
 • Deltagelse i udarbejdelse af forslag til eventuelle ændringer i retningslinier for den fiskerikontrol og lovgivning, herunder indarbejdelse af internationale forpligtigelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering og kontrol med overholdelse af reglerne;
 • Lejlighedsvis deltagelse i internationale møder og forhandlinger.

AC-fuldmægtigen vil indgå i ledelsesgruppen samt dublere fiskerilicensinspektøren og souschefen ved eksterne møder etc.

Kvalifikationer
Der søges en person med akademisk eller tilsvarende videregående uddannelse, med    

 • gode systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner.
 • kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv.
 • indgående kendskab til Edb-værktøjer herunder især  regneark, men også gerne databaser.
 • gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
 • administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksomhed er en fordel.

Der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale parter samt med fiskeriets aktører.

Vi forventer, at du er:

 • selvstændig og ansvarsbevidst og
 • løser opgaver loyalt og positiv
 • indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation
 • ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation

Vi ser også gerne, at du:

 • har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold
 • eventuelt er dobbeltsproget grønlandsk/dansk

OM GFLK
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager moniteringen, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

GFLK består af en administrativ afdeling med 17 medarbejdere med en central ledelse. Kontrolkorpset består af 12 fiskeriobservatører, 12 jagtbetjente samt 6 fiskerikontrollører.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fiskerilicensinspektør Mads Trolle Nedergaard, tlf. (+299) 34 53 77 eller til Souschef Niels J. Laursen, tlf. (+299) 34 53 79

Ansøgningsfrist: 
Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest fredag d. 8. december 2017

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat snarest eller efter aftale.

Send ansøgning