Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til Fiskeriafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst – GENOPSLAG

Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland indenfor følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 4 afdelinger, herunder Fiskeriafdelingen, som består af i alt 12 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. 
Afdelingens vigtigste opgaver er forvaltning af det grønlandske fiskeri, betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst samt varetagelse af nationale og internationale forpligtelser.


Som jurist i fiskeriafdelingen får du mulighed for, at:

 • Blive ansvarlig for udarbejdelse eller revision af konkrete regelsæt, hvor du følger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse.
 • Varetage besvarelsen af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut.
 • Udarbejde politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til Politiet fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
 • Behandle sager om aktindsigt
 • Besvare § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvare spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til afdelingens øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring

Derudover kan der på sigt blive mulighed for at blive inddraget i afdelingens internationale arbejdsopgaver i forbindelse med fiskeriforhandlinger og internationalt samarbejde.

Vi forventer, at du

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, og har interesse for offentlig administration.
 • Både kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt.
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Er indstillet på at udføre opgaver indenfor afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder.
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen indenfor områderne.

Vi ser gerne, at du

 • Har erfaring fra tidligere ansættelse, men nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DJØF.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt CV og kopi af eksa­mens­beviser fremsendes til:

Departementet for Fiskeri og Fangst
Postboks 269
3900 Nuuk


Ansøgninger bør fremsendes som A-post eller e-mail: apnn@nanoq.gl

Ansøgninger skal være Departementet i hænde senest d. 01.12.2017.

Tiltrædelse snarest efter aftale.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos fungerende afdelingschef Kunuk Holm tlf. +299 34 52 28 / e-mail kunh@nanoq.gl.

Søg stillingen online