Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Jurister med interesse for justits og socialområdet

Hår du lyst til at være en del at et erfarent team, i en afdeling med mange spændende opgaver,  har vi jobbet til dig.

I Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. På socialområdet omfatter det bl.a. lovgivning, for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap. På justitsområdet arbejder vi tæt sammen med de danske myndigheder indenfor  områder, som ikke er hjemtaget. Dette sker bl.a. ifm udarbejdelse af rigslovgivning og udvikling af justitsområdet  i tråd med  Naalakkersuisuts strategi og indsatsplan for området.

Fælles for områderne  servicerer juridisk afdeling det politiske niveau i form af notater, redegørelse med videre samt behandling af juridiske spørgsmål. Herudover servicere arbejdet med internationale konventioner samt arbejdet i embedsmandskomiteer arbejdet under Nordisk Ministerråd.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog-, kultur- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder. Stillingerne stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider hektisk hverdag.

Du kan forvente et varieret, spændende og udfordrende arbejde. Du får igennem dine arbejdsopgaver opøvet stor ekspertise i brug af den juridiske metode, og af din egen kreative evne til at omsætte udstukne politiske mål til at indgå i processerne om udmøntning af konkret lovgivning.

Om stillingen
Opgaverne omfatter bl.a.

 • At fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
 • At medvirke til udarbejdelse af lovgivning
 • At udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
 • At medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område.

Kompetencer:

 • Er uddannet cand.jur.
 • Har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Er selvstændig, velstruktureret og resultatorienteret
 • Har interesse for at omsætte politik til jura og omvendt
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Dygtig til formulering på skrift og i tale
 • God til at skabe samarbejdsrelationer
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel.
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse.

Ansøgningsfrist: Fredag den 01. december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes som A-post til:

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Postboks 260
3900 Nuuk


eller pr. mail til jprw@nanoq.gl.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Til begge stillinger - anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdstiden er 40 timer

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at departementschef Julie Præst Wilche, tlf. 34 66 4 eller e-mail jprw@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.

Søg stillingen online