Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger Kontorchef

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorchef ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Kontor for Ligning, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol.
Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og kolleger.

I det daglige vil du være ansvarlig for Skattestyrelsens Kontor for Ligning med medarbejdere i Nuuk og Ilulissat.

Arbejdsopgaverne omfatter daglig ledelse af Kontor for Ligning, herunder faglig vejledning og personaleledelse.
Kontorchefen skal sammen med afdelingschefen og kontorchefen for Kontor for Revision sikre, at alle borgere og virksomheder betjenes korrekt og rettidigt vedrørende skatteforhold.
Der vil være en række administrative opgaver forbundet med opgaverne.

Kvalifikationer:
Vi forventer at den rette medarbejder besidder en bred og dyb skattefaglig viden, naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være i dialog med andre, fungerer godt såvel i grupper som selvstændigt, kan varetage et til tider krævende arbejde, har gerne erfaring inden for området, samt har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Ferdinand Hammeken, tlf. 34 65 53, e-mail fvh@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser m.v. fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605
3900 Nuuk


Stillingen kan desforuden søges online via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 28. november 2017.

Søg stillingen online