Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Projektmedarbejder Forskningsformidling

1. januar 2018 – 31. marts 2018, eller efter nærmere aftale.
IKIIN forskningsenhed i Nuuk
Ugentlig arbejdstid: 40 timer

Forskningsenheden hører politisk under Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke (Ilinniartitaanermut Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik – IKIIN).

Forskningsenheden består at to Forskningskoordinatorer fysisk placeret i Nuuk.

Målrettet formidling af forskning til befolkningen skal styrke opbakningen og forståelsen af forskningens betydning for samfundets vækst og velfærd.

Dette skal ske gennem flere tiltag som for eksempel priser, lokale aktiviteter og anvendelse af forskellige medier.

En sådan formidlingsindsats kan give samfundet et vigtigt vidensgrundlag for samfunds- og erhvervsudvikling.

Projektmedarbejderen bliver ansvarlig for at udvikle et koncept for målrettet forskningsformidling om arktisk forskning til det Grønlandske samfund.

Formålet er at gøre forskningen mere synlig og gavnlig for lokalbefolkningen.

Arbejdet skal munde ud i forslag og igangsætning af forskningskommunikation gennem forskellige medier.

  • Akademisk uddannelse
  • Projektorienteret
  • Evne til at bryde muren og skabe interesse.
  • Naturlig interesse i forskning og kommunikation/formidling
  • Have gode mundtlige/skriftlige formuleringsevner på flere sprog
  • Have gå-på-mod, selvstarter og initiativrig
  • Være nysgerrig, samarbejdsvillig og imødekommende
  • MS Office, ESDH på brugerniveau, samt erfaring med oprettelse og redigering af elektronisk medier

Stillingen er fuldtids og tidsbegrænset dog med mulighed for forlængelse.

Dit arbejdssted vil være i Selvstyret i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i Nuuk.

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der er ikke tilknyttet personalebolig til stillingen.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Forskningskoordinator Sten Lund på + 299 345627 eller stlu@nanoq.gl.

Søg stillingen online