Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtige eller Økonomer til Departementet for Finanser og Skatter

Vil du arbejde i en central funktion, når det handler om de økonomiske aspekter ved gennemførelsen af store infrastrukturprojekter og sikringen af den langsigtede holdbarhed i økonomien i Grønland?

Hvis det er noget for dig, så er du måske en af de to dygtige medarbejdere, som vi søger.


Nedenfor er en bruttoliste med de opgaver, som departementet skal have løst. Den konkrete fordeling af opgaver mellem de medarbejdere, som ansættes, vil bero på de konkrete interesser og kvalifikationer.

Dine arbejdsopgaver
Opgaverne går fra overordnet økonomisk planlægning til detaljeret analyse.

Eksempler på opgaver:

 • Deltage i drifts- og analyseopgaver i Økonomisk Planlægning
 • indsamle og bearbejde økonomiske data
 • medvirke ved udarbejdelse af centrale økonomiske udgivelser
 • samarbejde med andre landes myndigheder såsom Finansministeriet, EU og Nordisk Råd
 • gældsforvaltning
 • udarbejde gælds- og likviditetsopgørelser over Grønlands Selvstyre, de grønlandske kommuner og de selvstyreejede aktieselskaber
 • bidrage til at forberede, udarbejde og implementere strukturelle reformer til sikring af holdbarhed i økonomien. Det være arbejde med lovmodeller, fremskrivninger og andet.

Dine faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du har:

 • En relevant samfundsvidenskabelig uddannelse med hovedvægt indenfor økonomi.
 • Erfaring fra en offentlig organisation, eller fra en privat organisation med opgaver indenfor økonomi.
 • Erfaring med samarbejde på tværs af instanser.
 • Gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale.
 • Gode analytiske evner.
 • Og at du er systematisk og struktureret.

Dine personlige kompetencer
Vi lægger vægt på du har:

 • Nysgerrighed.
 • Analytisk sans.
 • Fokus på resultater.
 • Selvstændighed.
 • Gode samarbejdsevner
 • Og at du trives i en uformel omgangstone.

Det er en fordel, at du har

 • Kendskab til det grønlandske samfund og sprog og forståelse af grønlandske samfundsforhold
 • Kan arbejde på dansk eller engelsk.

Om os
Departementet er en del af centraladministrationen, som er underlagt Naalakkersuisut. Kernen i vores arbejde er politisk økonomi. Departementet har aktuelt 26 medarbejdere fordelt over flere afdelinger med økonomi, jura og landsplanlægning. Under departementet er tilknyttet Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik.

Vores hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, udarbejdelse af bevillings- og skattelovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.

Vi koordinerer den finanspolitiske dagsorden. Dette indebærer, at vi udarbejder og administrerer de årlige finanslove. Hertil hører udarbejdelse af basisbudgetter, afholdelse af budgetseminarer, facilitering af finanslovsforhandlinger, udarbejdelse af finanslovsforslag m.m. Derudover sørger vi tillige for at gennemføre årlige bloktilskudsforhandlinger med de grønlandske kommuner.

Vi tilbyder derfor et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces. Vores arbejdsmiljø er uformelt og åbent, med tværgående arbejdsopgaver, korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi har en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og samarbejde på tværs af departementer og styrelser. 

Som nyansat vil du gennemgå et introduktionsforløb i centraladministrationens indretning, tilblivelsen og brugen af bevillingslove, udarbejdelsen af politiske notater og beslutningsoplæg, samt vigtigheden af Budget- og Regnskabsloven, og selvstyrets budgetregulativ.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til knst. afdelingschef Klaus Georg Hansen på tlf. +299 34 67 31 eller e-mail kgha@nanoq.gl samt ved kommitteret Peter Hansen på tlf. +299 34 64 02 eller e-mail peter@nanoq.gl.

For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.

Ansøgningsfrist den 23. november 2017.

Tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtaler forventes i uge 48.

Søg stillingen online