Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtige

Har du lyst til at arbejde for Skattestyrelsen, og trives du med en spændende og afvekslende hverdag, så håber vi at høre fra dig.

Vi søger 2 kontorfuldmægtige til ansættelse pr. 1. december 2017 eller senere.

Stillingerne er placeret i Kontor for Revision og Ligning, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol.

I Kontor for Revision og Ligning arbejder vi bl.a. med skattemæssig kontrol af selskaber og erhvervsdriven-de, rådgivning og vejledning samt GER (Grønlands Erhvervsregister).

Som kontorfuldmægtig i Kontor for Revision og Ligning skal du primært arbejde med skattemæssig kontrol af virksomheder og selskaber herunder hovedanpartshavere og -aktionærer, behandling af indkomne selvan-givelser og regnskaber, besvarelse af anmodninger om ændringer af slutopgørelser, samt deltage i udgå-ende kontroller. Endvidere kan nævnes arbejdsopgaver som besvarelse af almene og specifikke skattemæs-sige forespørgsler, tilrettelæggelse og deltagelse i tjenesterejser, behandling af ansøgninger om eftergivelse af restskatter samt hjælp med ajourføring og vedligeholdelse af GER-registeret.

Kvalifikationskrav
Vi ser gerne du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling, og det forventes at du har relevant teoretisk og praktisk erhvervserfaring med og kendskab til almindelig regnskabsførelse, revision eller lignende, f.eks. fra arbejde som bogholder / regnskabsmedarbejder.

Det er afgørende, at du har interesse for området og har lyst til at tilegne dig ny viden ved sidemandsop-læring og/eller efteruddannelse.

Du har et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Du kan derfor lide at have travlt og kan sætte dig ind i regler og nye problemstillinger. Du skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner samt evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog, både mundtligt som skriftligt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og din faglige organisation.

Stillingerne er som udgangspunkt placeret ved Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk. Men der er mulighed for at ansættelse ved et af Skattestyrelsens kontorer i Ilulissat, Sisimiut. Maniitsoq eller Qaqortoq.

Bolig
Der kan ikke anvises personalebolig ved ansættelse i Nuuk.

Til stillingerne udenfor Nuuk kan der anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales ligeledes efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes den anviste personalebolig.

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende jobs
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til kontorchef Birthe Tindbæk, tlf. (+299) 34 59 28, e-mail btin@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser mv. fremsendes:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk


Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest 24. november 2017.

Søg stillingen online