Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

3 Pædagoger til Angerlarsimaffik Ivaneq

Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år.
Institutionen hører under Departement for Familie, Ligestilling og socialanliggender i Grønlands Selvstyre.

Tiltrædelsesdato er den 1. December 2017 eller efter aftale.

Om Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk
Angerlarsimaffik Ivaneq er Grønlands største døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 5 afdelinger, og lige nu søger vi 3 pædagoger.

Angerlarsimaffik Ivaneqs pædagogiske målsætninger I angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. 
Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.

Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne. 
Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus.

Derfor arbejder vi ud fra:

 • En sikker base for barnet – anvendelse af primær og sekundærpædagog
 • Struktur og forudsigelighed – faste døgnrytmer for alle afdelinger
 • En aktiv hverdag – alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter
 • En fælles holdning til trivsel – leveregler på alle afdelinger

Pædagogens opgaver omfatter bl.a.:

 • Primærpædagogfunktion
 • Daglige observationer, analyse og refleksion i børnenes dagbøger
 • Udarbejdelse af halvårsrapport og pædagogiske udredninger
 • Støtte børnene i en aktiv og sund levevis
 • Deltage i fjordkolonier

Om dig

 • Du er uddannet pædagog
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du får ansvaret for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du kan håndtere konflikter
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er indstillet på at deltage aktivt i den interne uddannelse
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til - og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingerne. 
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 24.11.2017.

Søg stillingen online