Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Fagchef til Myndighed og Børnehjem/ Job nr. 545/17

Er du erfaren leder, og brænder du for børne- og familieområdet? 
Har du mod på at spille en hovedrolle i udviklingen og driften af en helt ny forvaltning, som nyder stor offentlig og politisk bevågenhed? Kommuneqarfik Sermersooq søger en robust og stabil fagchef til afdelingen for myndighed og børnehjem

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” sætter kursen for de næste fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og familier. For at sikre de bedst mulige betingelser for at lykkes med det, er der blevet oprettet en ny forvaltning: Forvaltning for børn og familier.

Som fagchef for myndighed og børnehjem vil du blive del af forvaltningens chefgruppe, som desuden omfatter endnu en fagchef, stabschefen samt direktøren. Du vil desuden være del af chefgruppen for hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq og dermed være med til at sikre at de politiske ambitioner for Grønlands hovedstadskommune bliver virkeliggjort. Der er netop vedtaget en ambitiøs udviklingsplan for børne- og familieområdet, som fagchefen vil skulle spille en nøglerolle i at få gennemført.

Børne- og familieområdet nyder stor politisk og offentlig bevågenhed. Det er derfor helt nødvendigt at du kan trives under det pres, som stor bevågenhed indebærer. Desuden skal du kunne håndtere en hverdag med tallige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust og være drevet af et stærkt engagement.

Tænder du på en afvekslende hverdag med stort ansvar og stor indflydelse, så vil du kunne trives i dette job. Her får du stor indflydelse på et vigtigt område, ligesom du får fremragende muligheder for faglig og personlig udvikling.

Som fagchef for myndighed og børnehjem vil du skulle være leder for seks afdelingsledere og understøtte de dem i drift og udvikling af deres respektive afdelinger. Du skal derfor selv være en erfaren leder, ligesom du skal være indstillet på at lede gennem ledere.

Organisatorisk vil du være placeret i forvaltningen for børn og familie, afdelingen for myndighed og børnehjem, og du vil referere til direktøren.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Fagchefen har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for det samlede område.
 • Fagchefen skal sikre de politiske pejlemærker indenfor området udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen.
 • Fagchefen skal sikre kontinuerlig fokus på fælles strategier i Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik i samarbejde med direktøren, forvaltningens anden fagchef, stabschefen og medarbejdere.
 • Fagchefen skal medvirke til og understøtte faglig udvikling af området, så der er fokus på helhedstænkning og forebyggende tidlig indsats og forebyggende foranstaltninger, herunder med fokus på barnets tarv samt barnets ret til beskyttelse, udvikling og inddragelse.
 • Fagchefen skal understøtte kontinuerlig kompetenceudvikling for de ansatte, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver.

Fagchefen har overordnet ansvar for budget- og økonomi indenfor den politiske bevillingsramme samt sikre at budgetopfølgningerne er på plads hvert kvartal, i samarbejde med stabschef i forvaltningen.

Om dig
Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse, for eksempel socialrådgiver eller anden socialfaglig, pædagogisk eller samfundsvidenskabelig  uddannelse
 • Du har relevant lederuddannelse og  ledelseserfaring, herunder ledelse i en politisk styret organisation. Erfaring med ledelse af ledere er en fordel, men ikke en forudsætning.
 • Du har vilje og evne til at udvikle eget lederskab, til teamsamarbejde samt til at indgå i forvaltningens chefgruppe, 
 • ledelsesteam og ledelsesstruktur.
 • Du har en respektfuld, anerkendende og pragmatisk tilgang til andre (medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere m.m.)
 • Du er robust, arbejdsom og handlekraftig.
 • Du er strategisk tænkende og med personlig integritet og gennemslagskraft
 • Du er løsningsorienteret og udviklingsminded.
 • Du har vilje og evne til at arbejde loyalt, dedikeret og målrettet for at opfylde målsætningerne på børne- og familieområdet.
 • Du har gode kommunikative evner.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende og afvekslende arbejde med mange udfordringer og stor indflydelse.
 • Gode kollegaer.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 545/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Helene Horsbrugh
Mobil: +299 56 45 62
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning