Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en leder/chef til Afdeling for Patientkoordinering på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Har du et godt overblik, evnen til at koordinere og fornemmelse for ledelse?

Vi søger en leder/chef til Afdeling for Patientkoordinering på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Afdeling for Patientkoordinering er en lille afdeling der består af to kontorer. Et kontor med 5 patientkoordinatorer der indkalder og koordinere patientforløb og et kontor med 4 rejsekoordinatorer der står for det praktiske i bestilling af transport for patienter. Organisatorisk hører de under det Kirurgiske Område på Dronning Ingrids Hospitals.

Patientkoordinatorerne indkalder patienter fra hele Grønland, og planlægger deres forløb på Dronning Ingrids Hospitals.

Det er et omfangsrig og udfordrende arbejde, at koordineret indkaldelserne så de er afstemt med de tilstedeværende resurser, og afdelingen er derfor helt central i styringen og af patientflow og koordineringen mellem de mange afdelinger og funktioner.

Rejsekoordinatorerne bestiller alle rejser knyttet til indkaldelserne til DIH, samt personalets til- og fratrædelsesrejser, kursus/uddannelse og til de rejsende specialister.

Hovedsageligt foregår disse rejser med almindelig rutefly, men sundhedsvæsnet råder også over et indchartret fastvinget fly, der blandt andet bruges til akutte patientflyvninger (evakueringer) til Dronning Ingrids Hospitals evt. til Danmark/Island. Denne funktion er altid bemandet med en vagtfunktion, 24t imer i døgnet 365 dage om året.

I arbejdet som leder/chef kommer du til at indgå i et energisk team af sundhedsfaglige mellemledere, som alle har, eller er i gang med, en lederuddannelse.

Der lægges stor vægt på lederudvikling og lederuddannelse, da dette ses som nøglen til en velfungerende arbejdsplads. Der vil i stillingen som leder/chef derfor være plads til såvel en garvet leder, som en relativt uøvet ledere.

Den daglige ledelse af Afdeling for Patientkoordinering sker med tæt støtte fra den Ledende Oversygeplejerske for Kirurgisk Område. Det daglige arbejde i afdelingen koordineres med de specialeansvarlige kirurgiske overlæger, afdelingssygeplejersker, specialeansvarlige kirurgiske sygeplejersker og Operationsgangen.

Afdeling for Patientkoordinering er relativt ny afdeling, men har fundet en faste form og er med sit meget faste personale, godt integreret i sundhedsvæsnet.

Stillingen ønskes besat pr 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Nyttige oplysninger i forbindelse med ansættelse i det Grønlandske Sundhedsvæsen kan findes i informationsmaterialet: 'Grundbog om at flytte til Grønland og arbejde i det Grønlandske Sundhedsvæsen' på http://mags.datagraf.dk/dgs/4/

Vi tilbyder:

 • En stilling med mange spændende udfordringer, som ikke ligner andre
 • Varieret arbejde med mange kontaktflader og stor autonomi
 • Stor ledelsesmæssig opbakning fra et stærkt ledelsesteam
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tværfagligt miljø med en uformel omfangstone

Vi søger en chef/Leder der:

 • Har lederuddannelse, relevant ledelsesmæssig baggrund, eller bare ønske herom.
 • Har erfaring inden for koordinering, logistik og har godt overblik.
 • Har interesse og evner for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret samt god til at implementere og fastholde nye tiltag
 • Analytiske evner, der kan bruges til at optimere komplicerede sammenhænge
 • Evner at kommunikere åbent og ligeværdigt på tværs af faggrupper
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Har kendskab til Grønland og de geografiske udfordringer, men dette er ikke et krav
 • Har kendskab til arbejdet i et sundhedsvæsen, men dette er ikke et krav
 • Kommer fra et IATA rejsebureau, men dette er ikke et krav
 • Har GDS-erfaring, men dette er ikke et krav

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Ansøgningsfrist: 20. november 2017

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710415)

KONTAKT
Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Niels Tobias Gredal på tlf.: +299 34 43 81 eller på e-mail: nigr@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på e-mail jelb@peqqik.gl 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.