Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Udviklingsorienteret afdelingschef til døgninstitutions- og visitationsområdet i Socialstyrelsen

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i afdelingen børn- og unge samt borgere med vidtgående handicap, har du nu chancen for et spændende og udfordrende job.

Du vil som afdelingschef skulle stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatsen i forhold til udviklingen af døgntilbud. Som afdelingschef refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i Styrelsens ledelsesgruppe. Du får som afdelingsleder det direkte ledelsesansvar for medarbejderne i den afdelingen.

Døgn- og visitationsafdelingen kommer til i tæt samarbejde med kommunerne, at udvikle tilbud for borgere, der placeres i døgninstitutioner samt varetage den overordnede ledelse og koordinering omkring døgntilbuddenes socialfaglige målsætninger. En af kerneopgaverne for afdelingen bliver samtidig at rådgive og vejlede kommunerne samt andre interessenter omkring døgntilbud.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

 • Ansvar for daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i afdelingen
 • Overordnet ledelse og koordinering driftsopgaverne på omkring døgntilbud
 • Være med til at sikre implementeringen af de politisk vedtagne målsætninger vedrørende udvikling og drift døgninstitutionerne
 • Være aktiv og forudseende sparringspartner for dine kolleger og samarbejdsparter, samt understøtte og indfri de mål og opgaver, der er besluttet.

Vi forventer, at:

 • Du kan stå i spidsen for udviklingen af døgn- og visitationsafdelingen og samtidig sikre inddragelse af lederne og medarbejderne for døgnområdet, kommunerne samt andre relevante aktører i udviklingsprocessen.
 • Du har fokus på til stadighed at udvikle området og løbende implementere de vedtagne strategier.
 • Du har solidt kendskab til området socialområdet generelt og handicap samt børn- og ungeområdet i særdeleshed
 • Du har en relevant faglig uddannelse, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.
 • Du er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.
 • Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Du har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Dobbeltsprogethed er en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes besat pr 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.
 
Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig til stillingen efter gældende regler.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 17. november 2017 kl. 16.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb    

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejdsområder og -opgaver, så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lene Rohmann Hansen tlf. (+229) 34 66 55 eller e-mail: lrh@nanoq.gl eller Styrelseschef Hans-Peder B. Christensen (+299) 34 66 30 eller e-mail: hpbc@nanoq.gl for yderligere oplysninger.

Søg stillingen online