Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren Miljømedarbejder til spændende stilling i departementet for Natur og Miljø

AC-fuldmægtig/specialkonsulent til miljøområdet


Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret medarbejder til at løse opgaver inden for miljøområdet.

Kort om arbejdsstedet
Du vil blive en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling og sparring omkring opgaverne.

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage, særligt forurenende virksomheder og beredskab. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 13 AC-fuldmægtige.

Dine arbejdsopgaver
Vi søger en erfaren kollega, som har et solidt kendskab til miljølovgivning, myndighedsbehandling og politisk betjening. Som vores nye kollega kan du forvente en hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Lige nu har vi blandt andet stort fokus på bæredygtige løsninger på affaldsområdet, oprydning af tidligere amerikanske aktiviteter i det åbne land, VVM processer og meget andet!

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sags- og myndighedsbehandling at større sager inden for miljøområdet
 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale inden for miljøområdet
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Ledelsesbetjening

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele miljøområdet.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • 5-10 års erfaring fra miljøområdet
 • interesse og viden om miljøområdet generelt
 • Erfaring fra en politisk styret organisation
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
 • Gode forhandlingsevner
 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk

Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon (+ 299) 34 54 65.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 20. november 2017.

Tiltrædelsesdato er 1. januar 2018 eller snarest muligt

Samtaler forventes afholdt i uge 47/48.

Søg stillingen online