Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender søger 1 pædagogisk konsulent til Døgninstitutionsområdet i Socialstyrelsen


Døgninstitutionsafdelingen i Socialstyrelsen varetager drift og udvikling på døginstituinsområdet og sagsområdet vedrører hovedsageligt børn og unge samt personer med vidtgående handicap.

Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring de socialfaglige tiltag i forhold til den enkelte borger og du vil indgå i et arbejdsmiljø hvor udvikling og nytænkning er en forudsætning.  Du skal være klar til at tage et selvstændigt ansvar for dine opgaver og være åben, fleksibel og samarbejdsorienteret samt indstillet på en travl hverdag.

Stillingen har primært fokus på den socialfaglige udvikling på døgninstitutionsområdet. Derfor vill stillingen bestå af megen rådgivning, vejledning og sagsbehandling ift. borgere, der er eller er ved at blive anbragt på en døgninstitution samt sparring med de enkelte institutioner omkring institutionernes virke og drift.

Dine arbejdsopgaver

 • Yde pædagogisk bistand, rådgivning og vejledning ift. døgninstitutioner i form af fx  indkøring og udvikling af nye initiativer og tiltag. Dette kan også indebære opsøgende arbejde på institutionerne.
 • Behandle indberetninger om magtanvendelse, alvorlige hændelser samt volds- og trussels- episoder samt øvrige generelle indberetninger.
 • Behandle ansøgninger fra døgninstitutioner fx om særlige tiltag.
 • Deltage i forstanderkonferencer efter behov, herunder deltagelse ved fremlæggelse og med oplæg.
 • Dialog med kommunernes sagsbehandlere omkring den enkelte borgers handleplaner og behandlingsplaner
 • Rådgivning og vejledning til kommunerne ift. anbringelsessager og hjemtagelse af børn, unge og personer med handicap som er anbragt uden for hjemmet eller søger om skole eller uddannelse i DK.
 • Deltagelse i Socialsstyrelsens centrale visitationsgruppe.
 • Rådgivning og vejledning i sager om personer, som er dømt til socialt botilbud i DK.
 • Ad hoc opgaver.

Du skal påregne en vis rejseaktivitet.

Dine kompetencer
Du har som minimum har en uddannelse som socialpædagog, pædagog eller lignende og meget gerne med erfaring fra døgninstitutionsområdet samt;

 • har lyst til at arbejde med til tider komplekse og tunge sager.
 • gerne har kendskab til og erfaring med området i Grønland samt grønlandsk sociallovgivning.
 • er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og kulturelle samt sproglige forskelle.
 • løsningsorienteret, innovativ og proaktiv i sin tilgang til det faglige arbejde.
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt.
 • kan tage et selvstændigt ansvar og initiativ i løsningen af arbejdsopgaver samt stå inde for kvaliteten af opgaven.
 • har et godt humør og positiv tilgang til udfordringer.
 • habil PC- bruger samt flair for skriftlig formidling.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Tiltrædelsesdato:
1. januar 2018 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Nivikka Witjes på tlf. +299 34 66 77 eller E-mail: nlan@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om departementet samt Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 17. november kl. 16:00 og ansøgning sendes via "Søg stilling"-knappen.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ugen efter.

 

Søg stillingen online