Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser og skatter søger afdelingschef til Økonomisk Planlægning

Er du en skarp økonom med styr på planlægning og personaleledelse, så er du måske vores nye afdelingschef

Grønland står overfor en række interessante opgaver med eksempelvis gennemførelse af store infrastrukturprojekter samtidig med, at der skal sikres langsigtet holdbarhed i økonomien. I forhold til det vil du som afdelingschef i Økonomisk Planlægning være helt central.

Økonomisk Planlægning består af en udviklingsfunktion med økonomiske reformer, en driftsfunktion, en finanslovsfunktion samt en funktion samlet omkring økonomistyring med udgiftsanalyser og kommunalt økonomisk tilsyn.

Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe sammen med 2 yderligere afdelingschefer, en fagkoordinator samt departementschefen. Stillingen er med reference til departementschefen.

Om dig
Du har en stærk ledelsesmæssig profil med flere års erfaring som leder – gerne fra en politisk ledet organisation. Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse med hovedvægt inden for økonomi som f.eks. cand. oecon., cand. polit., cand. merc., HA og HD eller andre relevante fagkombinationer

Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.

Du kan indgå i faglig sparring på højt niveau, og ledelsesmæssigt formår du at skabe struktur og bevare overblik samt at påtage dig rollen som personaleleder.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.

Om stillingen
Du har som afdelingschef en central rolle i betjeningen af Naalakkersuisoq, og du har et stort ansvar for at være med til at sikre, at departementet leverer solid rådgivning. Som afdelingschef har du en vigtig opgave med at sætte rammerne for løsningen af større og komplekse opgaver, og sikre, at levering sker til tiden og i den rette kvalitet.

Du vil især komme til at beskæftige dig med:

  • Rammerne for udgiftsstyring i den offentlige sektor
  • Budget- og Regnskabslov
  • EU-partnerskabsaftale
  • Public Finance Management (PFM)
  • Intern planlægning og koordinering
  • Faglig sparring og kvalitetssikring
  • Ekstern kontakt og samarbejde
  • Personaleledelse
  • Konkret sagsbehandling og projektarbejde

For opgaven med personaleledelse vil du kunne få støtte fra Ledelsessekretariatet i departementet.

I selve departementet er der omkring 26 medarbejdere, og heraf udgør økonomisk Planlægning en stab på 12. Departementet er kendetegnet ved en stor grad af uformelle kontakter og tværgående kommunikation, og det er nødvendigt, at du som afdelingschef kan navigere i dette miljø, og bevare det nødvendige overblik og sikre resultater.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 57.018 og årligt Kr. 684.220

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJøF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Orlovsmuligheder i Danmark
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Nikolai S. Christensen på tlf. +299 34 66 75 eller e-mail nsch@nanoq.gl. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgning bedes vedlagt CV og kopi af eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter for både bachelor og kandidatuddannelse samt relevante referencer.
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 17. november 2017 kl. 12:00.

Tiltrædelse den 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

 Send ansøgning