Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef til Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug

Grønlands Selvstyre søger en erfaren departementschef med international erfaring til Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug. Departementet har 18 medarbejdere og består af en udenrigsafdeling inkl. protokolfunktion og repræsentationskontorer i Bruxelles og Washington, en afdeling for selvstændighed, en afdeling for landbrug samt fælles administration og ministerbetjening.

Departementschefen har reference til Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug samt overordnet ansvar for den daglige ledelse af departementet og rådgivning af Naalakkersuisoq. Dertil kommer:

 • Implementering af politiske tiltag samt udviklingstiltag inden for departementets ansvarsområder
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger, med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører. Departementschefen forventes at være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav. Ledelsen af departementet, herunder:
 • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
 • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter
 • Personaleadministration og udvikling
 • Aktivitetsplanlægning og ressource anvendelse
 • Faglig udvikling

I spørgsmål om tværgående koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer samt i spørgsmål om generelle administrative målsætninger og retningslinjer refererer departementschefen til departementschefen i Formandens Departement.

Den rette kandidat har en relevant videregående uddannelse samt faglig viden indenfor hele eller dele af departementets ansvarsområde. Dertil kommer:

 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Godt kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold og et godt kendskab til selvstændighedsprocessen
 • Gode sproglige evner indenfor grønlandsk, dansk og engelsk
 • Godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut samt kommunerne
 • Erfaring med internationalt samarbejde, herunder oprindelige folks rettigheder, diplomati og forhandlinger
 • Erfaring med forfatningsspørgsmål og statsretslige emner
 • Gode lederegenskaber, herunder medarbejderudvikling og resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse
 • Evne til at styre, koordinere, prioritere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode forhandlings-, kommunikations- og samarbejdsevner

Organisationsplan og yderligere beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Der er tale om et spændende og udfordrende job i et dynamisk arbejdsmiljø og med rig mulighed for personlig udvikling og store oplevelser i job og fritid. Departementet og stillingen indgår i selvstyrets centraladministration i Nuuk.

Grønlands Selvstyre har indgået samarbejde med Pointer A/S om denne rekruttering. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29368636 eller konsulent Morten Reipuert Christiansen på +45 26170932 for. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgning sendes snarest og senest den 20. november 2017 til kam@pointersearch.dk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 69.717 og årligt Kr. 836.608.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Søg stillingen online