Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Selvstyrets Tolkekontor søger tolk

Tiltrædelsesdato er den 1. december eller tidligere

Om stillingen
Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver, herunder simultantolkning i Selvstyrets centraladministration. Oversættelserne er som regel fra dansk til grønlandsk og omvendt af eks. Lovforslag, landsstyreoplæg, større rapporter, materialer til landstingssamlinger samt ind- og udgående post fra departementerne/styrelserne.

Der foretages derudover intern kvalitetskontrol af samtlige opgaver.
Afhængig af pågældendes kompetencer kan der også forekomme oversættelser fra engelsk til grønlandsk, og simultantolkning til og fra grønlandsk ved møder, konferencer m.v.

Tolkekontoret har indført et digitalt oversættersystem, som bevirker en ny organisering af tolkenes arbejde. Der er oprettet et teknisk og kvalitetssikringsteam, og et oversætter/simultantolkningsteam og det er til sidstnævnte team, stillingen er opslået.

Vi forventer, at du
Er uddannet som tolk, har gode samarbejdsevner også i pressede situationer.

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tolke med tolke- eller oversætteruddannelse aflønnes i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og S.I.K. for tolke.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland. 

Arbejdstiden er 40 timer.

Bolig
Der kan til stillingerne ikke anvises personalebolig.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef  Ole Birch, 345801 eller på mail: olbi@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 15. november 2017.

Søg stillingen online