Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Embedsdyrlæge søges til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Sydgrønlands smukke natur.

Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlæge bliver du en del af dette arbejde, hvor du udover dine daglige arbejdsopgaver, får mulighed for at bidrage til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG.

Du refererer til afdelingschefen for Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der er placeret i Nuuk.

Om stillingen:
Strukturelt er vi fordelt på 3 lokaliteter i Grønland. Du vil blive placeret i Qaqortoq, hvor dine primære ansvarsområder vil være:

  • Rådgivning og servicering af fåreholdererhvervet, herunder telefonkonsultationer, ordinering og lagerstyring af medicin og behandlingsjournaler.
  • Kødkontrol, herunder auditering og deltagelse i praktisk kødkontrol.
  • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på fødevare-, dyreværns- og zoonoseområdet.
  • Medvirke til udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære arbejde i Grønland.
  • Medlem af Landbrugsområdet og Landbrugets tilsynsudvalg.

VFMG er en lille dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver, og hvor vi som en selvfølge hjælper hinanden med at få opgaverne løst. Både i forhold til hvad der er praktisk muligt, og ud fra de gældende politiske prioriteringer.

Udenfor arbejdstiden er der mulighed for, at udføre privat klinisk arbejde sideløbende med myndighedsarbejdet.

Om dig:
Du er uddannet dyrlæge (Cand.med.vet).

For at kunne trives i jobbet er det en fordel, at:

  • du har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
  • du er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere, andre myndigheder og interessenter.
  • du kan lide, at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
  • du har erfaring fra offentlig forvaltning, helst på fødevare- eller veterinærområdet.
  • du er flersproget.

Arbejdssproget i forvaltningen er grønlandsk, dansk og i mindre grad engelsk. Det er en fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.

Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi fysisk er placeret langt fra hinanden, men hvor vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgere uden for Grønland skal have evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

Qaqortoq er med sine 3400 indbyggere Grønlands 5. største by og den største by i Kujalleq kommune.

Om os:
VFMG har i øjeblikket 3 fuldtidsansatte dyrlæger, 2 deltidsansatte dyrlæger og 1 ingeniør i bioteknologi. Derudover er en jurist tilknyttet lovgivningsarbejdet på veterinær- og fødevareområdet.

De øvrige medarbejdere i VFMG er placeret i Nuuk samt Ilulissat og beskæftiger sig først og fremmest med minister og borgerbetjening, tilsyn og andet myndighedsarbejde som f.eks. grænsekontrol.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, sker i henhold til de på ansættelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende dyrlæge Stella Ege Kristensen på telefon +299 345390 / +299 55 1997 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl
Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl.

Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 19. november 2017.
Ansættelsessamtale vil blive afholdt vha. elektroniske medier i uge 47 og 48, 2017.

Tiltrædelsesdato er snarest.

Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.
 
Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Søg stillingen online