Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Akademisk medarbejder med kendskab til registrering og databehandling søges til sundhedsvæsenet

Vi søger en medarbejder til en spændende stilling indenfor datakvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Grønland, specielt indenfor kræftområdet. Forventet ansættelsestidspunktet er 1. januar 2018 eller nærmere aftale.

Vi søger en medarbejder, som har en stærk, faglig indsigt i indsamling og analyse af data. Som person er du motiveret og positiv og kan arbejde systematisk og struktureret. Du har gennemslagskraft og bevæger dig naturligt på alle organisatoriske niveauer i et flerkulturelt miljø. Desuden kan du nå andre via gode kommunikationsevner og en veludviklet situationsfornemmelse.

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde med statistik /sundhedsstatistik, og har øje for at analysere og indsamle relevant, praktisk, anvendelige data. Da området er nyt, er det afgørende, at du også kan kommunikere, engagere og formidle og dermed kan bidrage til en forankring på alle niveauer i organisationen.

Konkret bliver dine opgaver og ansvarsområder:
Styrke kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet ved at forbedre datakvalitet og -validitet, både generelt og specifikt indenfor kræftområdet.

 • Vejlede i udvikling af retningslinjer for data, audit, opfølgningsplaner, indikatorudvikling, m.m.
 • Udarbejde statistik og analyser til internt og eksternt brug.
 • Fungere som sekretær for og deltage i udvalg / arbejdsgrupper under kvalitetsarbejdet.
 • Sparringspartner og inspirator for Sundhedsledelsen samt region- og områdeledelserne i forhold til kvalitetsudvikling.
 • Dit arbejde er ekstra spændende, med de nye muligheder, vi har fået gennem den fælles elektroniske patientjournal i sundhedsvæsenet.
 • Indledningsvis skal du støtte op omkring initiativer til og organiseringen af en systematisk registreringspraksis og rapportering gennem dette system.
 • Ligesom en konkret opgave er udvikling af beskrivelser for god registreringspraksis, så vi bedre kan dokumentere indsatsen og resultater af de overordnede strategiske tiltag i Sundhedsvæsenet. 
 • Løbende undervisning og formidling af indsatser i forhold til kvalitetsudvikling.

Vi ser gerne, at du har følgende faglige kvalifikationer:

 • Uddannet samfundsvidenskabelig /sundhedsvidenskabelig kandidat med markant statistisk profil og gode formulerings- og kommunikationsevner.
 • Erfaring med registrerings-, data- og dokumentationsarbejde.
 • Gerne kendskab til kvalitetsudvikling inden for sundhedssektoren.
 • Gerne kendskab til det at opbygge et nyt it-system i samarbejde med eksterne leverandører.
 • Gerne kendskab til SQL, SSRS, datawarehouse osv.
 • Har gode it-kompetencer, fx Excel, pivot og Word.

Og i dine personlige kvalifikationer ser vi gerne:
Vi leder efter en nysgerrig kollega, som har lyst til et udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du skal kunne se dig selv bidrage aktivt til et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til faglighed og erfaringer.

Hvem er du?
Som person er du nysgerrig og har masser af gå på mod. Du har lyst til at lære nyt og så er du servicemindet af natur og stortrives med en stor kontaktflade. Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige, det er derfor vigtigt, at du er tolerant, rummelig og tålmodig.

Du evner at tænke tingene ind i komplekse perspektiver og flere dagsordener og stadig være i stand til effektivt at træffe beslutninger. Det er helt naturligt for dig at tage fra, når det går stærkt.

Hvem er vi, og hvad tilbyder vi?
Vi er en administrativ stab for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Vores opgaver vedrører elektronisk patientjournal, Cosmic, Telemedicin, Dataudtræk samt Patientsikkerhed.

Der er i Grønland øget fokus på opbyggelse af den eksisterende registreringspraksis, og udvikling og drift af EPJ sætter naturligt rammerne for en fælles registreringskultur. I den nationale sundhedsstrategi stilles, i strategier og planer på mange områder, krav til øget fokus på dataindsamling og evalueringer, dette i særdeleshed i forbindelse med implementeringen af kræftplanen i Grønland.

Vi ønsker med denne stilling at udvikle en kvalitets- og registreringskultur, der vil giver øget gennemsigtighed i den organisatoriske og faglige kvalitet af de ydelser, som sundhedsvæsenet leverer til borgere og pårørende.

Du får som registreringsmedarbejder således en central rolle, når der skal bygges bro mellem ledelsesbeslutninger og den sundhedsfaglige praksis. Det betyder også, at opgaverne løses i tæt samarbejde med lokale ledere og nøglepersoner samt i samarbejde med administrationens øvrige afdelinger.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

Arbejdsugen er på 40 timer i Grønland.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist: 16. november 2017

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710384)

Organisatorisk placering
Stillingen er med placering i PEQQIK DATA CTDP med reference til DATA-chef, Kent Kleinschmidt, kk@peqqik.gl, tlf.nr. +299 34 45 73. For interesserede fra DK gøres der opmærksom på, at man i Danmark er man 4 timer forud i forhold til Grønland.

Det grønlandske Sundhedsvæsen og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Det vil sige der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, hvilket omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter