Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Inatsisartut Ombudsmandiat fuldmægtigimik/immikkut siunnersortimik pikkorissumik sulisussarsiorpoq

Inatsisilerituutut suliffimmi nalinginnaasumi suliitigalutit Kalaallit Nunaanni pinngortitarsuarmi kusanartumi najuqarnissamut periarfissaqalerit

Su­li­a­nik su­li­a­rin­nit­tu­tut (fuldmægti­gi­tut i­ma­luu­niit im­mik­kut si­un­ner­sor­ti­tut) a­tor­fik 1. juli 2017 aal­lar­ner­fi­ga­lu­gu er­seq­qin­ne­ru­su­mil­luun­niit i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­nik­kut su­li­ler­tus­sa­nik i­nut­tas­sar­si­uun­ne­qar­poq.

I­nat­si­sar­tut Ombudsmandi­a­ta su­li­ne­ra­ta Folke­ti­ngip Ombudsmandi­a­ta suli­ne­ra as­si­gaa. Taa­maa­lil­lu­tik pi­ngaar­ner­tut su­li­as­sar­put tas­saa­voq Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­ni Ka­laal­lil­lu Nu­naan­ni kom­mu­ni­ni o­qar­tus­saa­sut i­nat­si­se­qar­tit­si­ner­mik a­tuut­tu­mik ma­lin­nin­ner­sut nak­ku­ti­gis­sal­lu­gu.

Su­li­neq so­qu­ti­gi­nar­toq al­lan­ngo­rar­tu­ar­tor­lu pi­ngaar­tor­si­or­pal­laar­tor­suun­ngit­su­nik a­va­ta­ngii­se­qar­fi­u­soq ne­qe­roo­ru­ti­gi­sin­naa­var­put, tas­sa­ni­lu pi­sor­tat pil­lu­git i­nat­si­se­qar­tit­si­ne­rup i­lu­a­ni, pi­ngaar­tu­mil­lu i­nger­lat­si­neq pil­lu­gu i­nat­si­se­qar­tit­si­ne­rup i­lu­a­ni a­jor­nar­tor­si­u­tit as­si­giin­ngi­si­taar­to­ru­jus­su­it pu­laf­fi­gi­nis­saan­nut i­laa­ti­gut pe­ri­ar­fis­sa­qar­pu­tit.

Naa­la­gaaf­fim­mi kom­mu­ni­mi­luun­niit a­tor­fe­qar­ti­taa­gu­it mas­sak­kut su­lif­fi­gi­san­nit a­kis­sar­si­a­qar­nak su­lin­ngif­fe­qa­ral­lar­nis­san­nut aal­laa­vit­tut pi­sin­naa­ti­taa­vu­tit.

A­tor­fim­mik i­nut­tas­sar­si­uus­si­neq ta­mar­mi­u­soq nit­tar­tak­kat­sin­ni u­a­ni ta­ku­sin­naa­vat:
w­ww.ombudsmand.gl

Qinnuteqaatit uatsinnit kingusinnerpaamik sisamanngornermi 23. marts 2017-i­mi ti­gu­ne­qa­reer­si­mas­saaq.

 

I­nat­si­sar­tut Ombudsmandi­at i­nat­si­si­le­ri­tuu­ju­voq, I­nat­si­sar­tu­nil­lu toq­qa­gaal­lu­ni pi­sor­ta­ni o­qar­tus­saa­sut pil­lu­git naam­ma­git­taal­li­uu­ti­nik su­li­a­rin­nit­tus­sa­tut. Ombudsmandip o­qar­tus­saa­sut i­sor­nar­tor­si­or­sin­naa­va­i aa­la­ja­ngii­ni­til­lu al­lan­ngor­teq­qul­lu­git kaam­mat­tor­sin­naal­lu­git.

Ombudsmandip in­nut­taa­su­nit o­qar­tus­saa­sut kuk­kus­su­te­qar­si­masut i­su­ma­qar­tu­nit naam­ma­git­taal­li­uu­tit su­li­a­ri­ne­ru­sar­pai. Ombudsmandip ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut su­li­at nam­mi­neer­lu­ni mi­sis­su­if­fi­gi­sar­pai, soor­lu tu­sa­gas­si­uu­ti­ti­gut eq­qar­tu­i­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut, taa­ma­tut­taar­lu Ombudsmandi Ka­laal­lit Nu­naanni kom­mu­ni­nut ti­ke­raar­lu­ni pi­sor­tat su­lif­fe­qar­fii­nik mi­sis­su­i­sar­lu­ni. A­tor­fe­qar­fim­mi su­li­at nu­taat 150-it 200-l­lu a­kor­nan­niit­tut u­ki­u­mut aal­lar­tin­ne­qar­tar­put.

A­tor­fe­qar­fik su­lif­fe­qar­fit­tut mi­ki-sun­nguu­voq, tas­sa­lu pif­fis­saq ta­maat su­lif­fiit aq­qa­nil­lit su­lif­fi­us­sa­sut a­ku­e­ri­saal­lu­ni. Pi­sor­ta­qa­ti­giit tas­saap­put Ombudsmandi, i­nat­si­si­le­ri­ner­mi pi­sor­taq aam­ma nut­se­ri­sut/o­qa­lut­sit pi­sor­taat. Taak­ku­a sa­ni­a­ti­gut si­un­ner­sor­tit pi­sor­taat a­taa­seq, fuldmægti­git pi­nga­sut, nut­se­ri­soq/o­qa­lut­si a­taa­seq al­lat­si­lu su­li­suup­put.