Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Udvalgssekretær med politisk tæft søges til Borgmestersekretariatet Job nr. 570/16

Kommuneqarfik Sermersooq søger en akademisk konsulent, der er interesseret i at indgå i en afdeling, hvor hovedfokus er politisk betjening. 

I det daglige vil du som udvalgssekretær i Borgmestersekretariatet være tæt på de politiske beslutninger og derfor følge nøje med i den politiske proces på Rådhuset. Du vil indgå i et team omkring betjening af det politiske niveau, herunder planlægning og koordinering af politiske møder.

Som medarbejder i Borgmestersekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under tidspres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold henad vejen. Du skal også være fleksibel, da opgaverne nogle gange skal færdiggøres uden for almindelig arbejdstid.   

Jobbet indebærer at:

 • Forestå betjening af stående udvalg og Kommunalbestyrelse
 • Være bindeled mellem det politiske og administrative niveau
 • Til dels udarbejde sagsfremstillinger til politisk beslutning
 • Være med til at identificere sager af mulig interesse for politikere

 Vi forestiller os, at vores nye kollega skal kunne bidrage med:

 • Relevant uddannelse eller tilsvarende uddannelse
 • Kan håndtere ansvaret for mange varierede opgaver og bevare overblikket
 • Er systematisk, struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Har erfaring fra politiske ledede organisationer
 • Har sproglige og skriftligt kundskaber i grønlandsk og dansk
 • Er praktisk anlagt
 • Er interesseret i grønlandske samfundsforhold          

Vi kan tilbyde:

 • Et meget selvstændigt job, hvor samarbejde samtidig er en nødvendighed for at lykkes
 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • En hverdag, hvor to dage sjældent er ens og hvor dagens indhold ofte bliver helt anderledes end det, du havde planlagt

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 570/16, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 16. januar 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Christina Heilmann Rasmussen
Telefon: +299 367028
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning