Gå til hovedindhold
141

Kontorchef for HR-Udvikling i Formandens Departement

Brænder du for at arbejde med udvikling? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.
Formandens Departement søger en udviklingsorienteret kontorchef, der kan tage ansvaret for en bred opgaveportefølje i kontoret for HR Udvikling (HRU)

Kontoret er en travl og dynamisk enhed, der udvikler og gennemfører strategier, politikker, kompetenceudvikling og organisationsudvikling for hele centraladministrationen.

De primære opgaver retter sig mod rekruttering og trivsel i hele Grønlands Selvstyre med særligt fokus på udvikling af Centraladministrationen.

Som kontorchef får du personaleansvar for 8 veluddannede medarbejdere og din rolle vil være at skabe vilkår og rammer for, at de ansatte kan udføre deres opgaver bedst muligt. Du skal sørge for at organisere og implementere de vedtagne politikker og eksekvere på de definerede opgaver. Det er kontorets opgave at sikre strategisk rekruttering – og fastholdelse af medarbejdere i Centraladministrationen, samt medvirke til udvikling af organisationen. Hertil kommer ledelse af undersøgelser, arbejdsmiljø, lærlingeområdet, kompetenceudvikling og organisationsudviklingsforløb. Du skal følge de aktuelle udviklingstendenser for kontorets ansvarsområde og vurdere betydningen for hele Grønlands Selvstyres Centraladministration.

Dine primære opgaver

 • Lede planlægning, koordinering og facilitering af tiltag, der sikrer trivsel og fastholdelse af Selvstyrets ansatte
 • Lede funktionen som HR udviklingspartner for Selvstyrets departementer og styrelser
 • Lede udvikling af HR-koncepter og projekter, herunder tværgående ledelse og strategiske politikker
 • Bistå i ledelsen af forskellige HRU-opgaver såsom branding og rekruttering.
 • Udvikling af arbejdsgange for ansvarsområderne
 • Lede organisationsudvikling i Centraladministrationen
 • Sikre ministerbetjening og koordinering i samarbejde med resten af departementet.

Vi forventer, at du er en stærk og driftssikker leder, der trives i et stort og udfordrede område og forstår at lede forskellige medarbejdertyper.

 • Du er verbalt tillidsvækkende, forstår at lytte og træffe afgørelser.
 • Du formår at skabe samarbejde på tværs af afdelinger internt og eksternt i organisationen.
 • Du er resultatorienteret, men trives også i processen mod resultatet og sikre at alle arbejder mod det fælles mål.
 • Du er alsidig, vedholdende og beslutsom i din tilgang til komplekse sammenhænge.
 • Du kan analysere komplekse situationer, koordinere modstillinger og definere kontorets opgaver.


Dine kvalifikationer

 • Relevant uddannelse
 • Strategisk – og struktureret tilgang til udviklingsopgaver
 • Erfaring med rekruttering og fastholdelsestiltag
 • Gode formidlingsevner på skrift og tale

Personlige kvalifikationer

 • Netværksskabende
 • Imødekommende
 • Ansvarsfuld
 • Proaktiv
 • Effektiv holdspiller
 • Omhyggelig

Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring og behersker det grønlandske sprog i skrift og tale.
Vi kan tilbyde en spændende stilling med mange og alsidige udfordringer, en uformel omgangstone og stort medansvar i arbejdsopgaverne.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291 og årligt Kr. 603.496.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en
rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om
godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn og ansættelsesvilkår, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist den 06. december 2023.

Tiltrædelse 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 49/50.

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.

Yderligere oplysninger
Ønsker du at høre nærmere om stillingen kan du kontakte direktør Simigaq Broberg, tlf.: 345144 eller SBRO@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning