Gå til hovedindhold
150

Afdelingen for Socialt Arbejde, socialrådgiveruddannelsen ved Ilisimatusarfik søger en studieadjunkt

En stilling som studieadjunkt i Afdeling for Socialt Arbejde er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Afdeling for Socialt Arbejde, på Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik søger en dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) med en kandidatgrad indenfor socialt arbejde, samfundsvidenskab o.a., samt meget gerne med socialrådgiverbaggrund med erhvervserfaring indenfor arbejde med mennesker og med at løse sociale problemer.

Socialrådgiveruddannelsens underviserteam består af socialrådgivere, psykologer, sociologer og jurister. Vi varetager, sammen med den kommende studieadjunkt, undervisningen for uddannelsens ca. 50 indskrevne studerende. Størstedelen af uddannelsens undervisere er forskere inden for områder såsom: Børn og unge, køn, socialpolitik, social udsathed, handicap og velfærdsstaten.

Stillingen byder på gode faglige udviklingsmuligheder og faglig sparring.

Hovedopgaver:
Arbejdsopgaverne bliver primært undervisning på socialrådgiveruddannelsen, inkl. tilrettelæggelse af fag, ud fra uddannelsens studieordning og uddannelsesplan, vejledning og eksamensafholdelse, intern censurering, eventuelt også praktiklærer, udvikling af pensumlister og fagkoordinering i samarbejde med afdelingens eller instituttet øvrige ansatte samt temaundervisning. Ansvar for et eller flere undervisningsmoduler. Eventuelt at have funktion som studiekoordinator på uddannelsen. Derudover skal kandidaten være med til at udvikle afdelingens aktiviteter indenfor videregående uddannelser m.m.
Der kan forekomme rejseaktivitet hen over året.

Som ansat indgår man i afdelingens

 • Afdelingsmøder
 • Pædagogiske dage
 • HUSMØDER for de studerende
 • Institutmøder, samt andre styrende/administrative organer

Vi ser gerne at ansøger har:
En kandidatgrad indenfor socialt arbejde, samfundsvidenskab o.a., samt meget gerne med socialrådgiverbaggrund. Mindst 3 års relevant erfaring med at arbejde med mennesker og med at løse sociale problemer. Stærkt kendskab til det sociale felt i Grønland
Erfaring med og trives i formidling, undervisning og vejledning, på en engagerende og lærerig måde. Gode samarbejdsevner; erfaring med at arbejde i teams og med andre faggrupper samt evnen til at samarbejde med både kollegaer og studerende. Og vilje til løbende at opdatere sin viden og færdigheder. Lyst til at deltage aktivt i udviklingen af uddannelsen i tæt kontakt med studerende og ansatte ved afdelingen og endeligt; sproglige kompetencer indenfor dansk, grønlandsk og engelsk.

Vi kan tilbyde:

 • Adjunktpædagogikum
 • Et stærkt fagligt miljø
 • Mulighed for personlig kompetenceudvikling og kontinuerlig faglig udvikling
 • Mulighed for fordybelse i eget udviklingsprojekt
 • Mulighed for at indgå i socialfaglig forskning
 • Deltage i forskellige udviklingsopgaver
 • En studieadjunkt, der opfylder betingelser for optagelse på Ilisimatusarfiks ph-d.-skole, kan senere, dog tidligst efter 2 års ansættelse som studieadjunkt, søge om at overgå til en ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb.

Ansøgning:
Til ansøgning om ansættelse som studieadjunkt skal der ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Curriculum Vitae
 • dokumentation for eksaminer og
 • liste over eventuelle publikationer.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, på telefon +299 38 56 60. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om ansættelse:
Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning