Gå til hovedindhold
137

Departementschef for Fiskeri og Fangst

Grønlands Selvstyre søger en fremtidsorienteret og innovativ leder til stillingen som departementschef i Departementet for Fiskeri og Fangst.
Som departementschef vil du skulle stå i spidsen for mange spændende projekter og udvikling af ansvarsområderne, det er derfor vigtigt at du trives med udvikling både på den korte og lange bane. Du er som person nysgerrig og opsøgende og forstår vigtigheden af tæt samarbejde både internt og eksternt. Hvis du har erfaring indenfor fiskeri-, fangst- eller veterinærområdet er det en fordel, men ikke et krav. Det vigtigste er at du trives med at have mange bolde i luften og er en nærværende og udviklende leder.


Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Fiskeri og Fangst.

Departementet er organiseret i seks afdelinger; Fiskeriafdeling, Fangst- og Jagt afdeling; Juridisk og Økonomisk Planlægningskontor; Afdeling for Økonomi, Administration, HR og Erhvervsstøtte Veterinær og Fødevaremyndighed samt Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

GFLK er et selvstændigt myndighedsområde (Styrelse) i Selvstyrets centraladministration, hvor ledelsen af GFLK har direkte reference til Departementschefen i Departementet for Fiskeri og Fangst. I Grønlands Fiskerilicenskontrol er der blandt andet følgende grupper; fiskeriobservatører, Fiskerilicenskontrollører, jagt- og fiskeribetjente. Der er i alt ca. 52 ansatte i Departementet og 56 ansatte i GFLK.

Ansvarsområder
Departementschefens hovedopgaver er at sikre højt kvalificeret rådgivning af Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri og betjening af Naalakkersuisut inden for Departementets ansvarsområder. Departementschefen skal sammen med ledergruppen i departementet og GFLK varetage den daglige administrative ledelse af departementet. Departementschefen vil ligeledes sammen med departementschefgruppen være en del af topledelsen i Selvstyrets Centraladministration.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for

 • Rådgivning af den politiske ledelse og af departementschefen i Formandens Departement,
 • Udarbejdelse af solide beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • Koordinering af departementets og dets enheders opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, institutioner og virksomheder
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
 • Ledelsen af departementet, herunder;
  • Udvikling af organisationer, personale og etablering af klare kommunikations- og referenceforhold
  • Sikring af IT-systemer herunder fremadrettet indførelse af digitaliseringsløsninger til gavn for borgerne
  • Aktivitetsplanlægning, gode faglige udviklings- og effektiviseringsmuligheder og ressourceanvendelse
  • At forvaltningen sker i overensstemmelse med gældende love og regler


Kompetencer
Departementschefen har under de rammer, som besluttes af Naalakkersuisut eller Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst og under hensyntagen til koordinering af departementernes arbejde, kompetence til at træffe beslutninger:

 • Om implementering af politiske målsætninger og retningslinjer
 • Om ledelse, drift og udvikling af ansvarsområdet

Kvalifikationer
Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:
 

 • Ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Faglig erfaring inden for departementets ansvarsområder herunder et bredt kendskab til og indsigt i samfundsforholdene
 • Gode samarbejdsevner, er udadvendt, fleksibel og målorienteret, har analytisk sans og kan bevare overblik under pressede situationer
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
 • Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe synlige resultater
 • Udviser handlekraft, synligt lederskab og med stærke samarbejdsevner
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
 • Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Det er en fordel, at du har et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt behersker grønlandsk, dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
 • Stærke kommunikationsevner såvel mundtlige som skriftlige


Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer departementschefen til departementschefen i Formandens Departement.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår, snarest eller efter aftale.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.

Lønnen med åremålstillæg og faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt kr. 89.391 og årligt kr. 1.072.692. I tillæg hertil indbetaler arbejdsgiver et pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, foruden bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

   
Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller dorthe@flieshr.dk.

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef i Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen på govsec@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 08 januar 2023

Vi glæder os til at høre fra dig.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning