Gå til hovedindhold
141

Socialhjælper til Nukariit

Nukariit er aldersintegreret institution, med 120 børn. Vi har 5 vuggestuer, hvor der er 12 børn på hver stue og 3 børnehavestuer, hvor der er 20 børn i hver stue. 

 

Institutionens formål:

∙At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.

∙At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.

∙At der er plads til glæde.

∙At give plads til initiativ.

Nukariit er åben i hverdagene i perioden kl. 07:00-17:00.

 

Vi forventer at du:

∙Er uddannet socialmedhjælper, med fokus på det faglige.

∙Har lyst til at skabe et kreativt miljø for børnene.

∙Tør tage ansvar.

∙Tør tage initiativ.

∙Har overblik.

∙Er ærlig.

∙Vil samarbejde på tværs i huset.

∙Har fokus på overgang mellem vuggestue og børnehave.

 

Nukariit tilbyder:

∙Plads til forskellighed.

∙Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.

∙En institution med lyst til udvikling.

∙En varieret hverdag.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Karen Kleemann, tlf. +299 36 69 91 eller e-mail: knkn@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1063-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 11. december 2023

Søg denne stilling