Gå til hovedindhold
150

Socialrådgiver til Nuussuup Atuarfia og Atuarfik Samuel Kleinschmidt

Vil du være med til at øge trivsel, sammenholdet og fællesskabet blandt eleverne på Atuarfik Samuel Kleinschmidt og Nuussuup atuarfia – og dermed være med til at forbedre forudsætninger for at skabe læring blandt eleverne? Og har du lyst til at arbejde på to skoler? Så er du måske vores nye socialrådgiver. På begge skoler indgår man i samarbejde med skolens nuværende socialrådgiver.

Nuussuup Atuarfia er en folkeskole med 339 elever fordelt på 1.-10. klasse. Der er 18 almindelige klasser og 9 specialklasser. På skolen er der 53 lærere, en viceskoleinspektør og en skoleinspektør.

Atuarfik Samuel Kleinschmidt er en folkeskole med 447 elever fordelt på 1.-10. klasse samt 39 elever i 6 specialklasser. På skolen er der 53 lærere, en viceskoleinspektør samt en skoleinspektør.

Stillingen er en fuldtidsstilling med delt ansættelse mellem to skoler. Du refererer til skoleinspektøren på de to skoler

 

Stillingens indhold

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde omkring eleverne på skolen. Således vil arbejdet bestå i at være opsøgende i forhold til elever og forældre, samtaler med børn og forældre, rådgivning og vejledning til skolens personale samt at håndtere skolens sagsbehandling vedrørende elever.

 

Vi forventer at du:

∙Er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende

∙Har den nødvendige erfaring

∙At du er dobbeltsproget vil være en fordel

∙At du kan sætte dit eget præg på jobfunktionen og være med til at udvikle området på skolen

∙At du er arbejdsom, visionær, initiativ og kan arbejde selvstændigt

∙At du er i stand til at etablere gode relationer til børn og unge

∙At du har mod til opsøgende arbejde

∙At du er vedholdende og villig til at lede efter nye muligheder

∙At du er indstillet på en høj grad af samarbejde med skolens personale og eksterne samarbejdspartnere

 

Dine opgaver vil bl.a. være at

∙udbygge og forbedre skole- hjemsamarbejdet

∙være kontaktperson for elever, der kræver en socialfaglig indsats

∙rådgive og vejlede personalet i arbejdet med børn

∙lave samtaleforløb med elever og forældre

∙lave handleplaner for elever eller klasser, der har behov for socialfaglig bistand

∙være med til at udmønte handleplanerne

∙give socialfaglig sparring til personalet

∙lave indsatser på skolen omkring misbrug, trivsel og mobning

∙indgå i skolens kriseberedskab

Opgaverne løses i tæt samarbejde med skolens personale og ledelse, samt vores eksterne samarbejdspartnere som er Familieforvaltningens socialrådgivere, afdelingen for Sundhed og forebyggelse og med MISI samt i netværk med de øvrige skolers socialrådgivere.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør på ASK Margrethe Karlsen Brummerstedt, tlf. +299 36 62 21 eller e-mail: mkar@sermersooq.gl eller Skoleinspektør på Nuussuup Atuarfia Kîstârak Danielsen, tlf. +299 36 64 01 eller e-mail: kida@sermersooq.gl

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1058-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 7. december 2023

Søg denne stilling