Gå til hovedindhold
146

Rigsombudsmanden i Grønland søger 1 juridisk fuldmægtig – familieret

En stilling som fuldmægtig ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Vi søger

En juridisk sagsbehandler primært til behandling af adoptions-, faderskabs- og bidragssager. Der vil også være mulighed for andre opgaver inden for rigsombuddets øvrige områder. Stillingen indgår umiddelbart i et team med embedets 5 øvrige jurister. Oplæring i de særlige grønlandske regler, sagsbehandling og F2 vil finde sted ved embedet.

 

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Rigsombuddets opgaver

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.  Rigsombuddet varetager behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. Herudover foretages orienteringer fra samlinger i Inatsisartut. Rigsombuddet tilrettelægger og afholder endvidere Folketingsvalg, danske folkeafstemninger mv. Rigsombuddet behandler sager om ikraftsættelse af dansk lovgivning i Grønland, og rigsombuddets tolkefunktion varetager oversættelse af rigslovgivning til grønlandsk. Endelig deltager rigsombuddet i at tilrettelægge og afvikle officielle besøg fra f.eks. Folketinget og Kongehuset. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl.

 

Vi lægger vægt på

Det er et krav, at du har en juridisk uddannelse, og at du behersker dansk, da sagsbehandlingen foregår på dette sprog. Det er endvidere et krav, at du har lyst til og evner at arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner. Da vi er en lille institution med 12 medarbejdere, er det vigtigt, at du ikke er bange for at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner.

 

BA- uddannede fra Ilisimatusarfik opfordres til at søge, idet beherskelse af grønlandsk er en fordel. Det vil være en yderligere fordel, hvis du behersker engelsk.

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater, bachelorer og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland. Der ydes rådighedstillæg, ligesom der er knyttet tillæg til stillingen. Der kan ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der kan anvises bolig efter gældende regler.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rigsombudsmand Julie Præst Wilche eller souschef Morten Nornild, Rigsombuddet, telefon (+ 299) 32 10 01. (Vær opmærksom på, at der er 3 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark).

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt på rigsombuddet, eller pr. Skype.

 

Skriftlig motiveret ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis og eventuelle anbefalinger skal være Rigsombuddet i hænde senest 12. december 2023. Ansøgning sendes via e-post til ro@gl.stm.dk. Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.