Gå til hovedindhold
146

Skattestyrelsen søger Vores kommende skattespecialister

Har du lyst til at arbejde for Skattestyrelsen og blive en del af maskineriet, der er med til at drive og udvikle samfundet? Trives du med en  spændende og afvekslende hverdag, hvor du sammen med dine kollegaer løfter de varierende opgaver, som skatteåret byder på? Så er det måske netop dig, vi mangler i Skattestyrelsen!

Kontor for Revision i Skattestyrelsen i Nuuk søger en række dygtige, nye kollegaer til ansættelser pr. 1. januar  2024 eller efter nærmere aftale.

Kontor for Revision udgør en central del af Skattestyrelsen. Kontoret er således med til at varetage og løfte en lang række vigtige skattemæssige opgaver.
Én af hovedopgaverne er foretagelsen af  kontrol og sagsbehandling af modtagne selvangivelser og årsregnskaber fra selvstændige virksomheder og selskaber.
 

Derudover arbejdes der bl.a. med:

  • Rådgivning og vejledning
  • Sagsbehandling af genoptagelsessager og revisionssager
  • Sagsbehandling af forespørgsler mv.
  • Forefaldende kontorarbejde
  • Besvarelse af almene henvendelser

Hvem søger vi?
Vi søger nye kollegaer, der har lyst til at være en del af organisation, hvor vi sammen løfter opgaverne og søger at bidrage bedst muligt til udviklingen af det grønlandske samfund.

Vi ser gerne, at du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling, men dette er ikke et krav du kan også være nyuddannet.
Vi forventer, at du har relevant teoretisk og/eller praktisk erhvervserfaring med og kendskab til regnskabsførelse, revision eller lignende.

Det afgørende for os er, at du har interesse for området og har lyst til at tilegne dig ny viden. Du vil få rig mulighed for at dygtiggøre dig fagligt gennem de forskellige arbejdsopgaver samt gennem efter- og videreuddannelse.

Har du et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Er du samarbejdsorienteret og bevidst om vigtigheden af at løfte i flok? Er du interesseret i at sætte dig ind i regler og lovgivning og løse problemstillinger herudfra? Og er du god til at forklare og formidle problemstillinger og løsninger i et klart sprog, både mundtligt som skriftligt, så både kollegaer og borgere bliver klogere og hjulpet på vej?
Hvis du kan nikke genkendende til det ovenstående, så er det sådan en som dig, vi mangler her i Skattestyrelsen.

Hvilken arbejdsplads bliver du en del af?
Skattestyrelsen er en travl organisation med mere end 130 ansatte i alt. Her er hverdagen præget af travlhed og seriøsitet i et fagområde, som har stor samfundsbetydning og politisk bevågenhed. Du bliver med andre ord en del af organisation, der er med til at udgøre fundamentet for det grønlandske samfund.
Selvom arbejdsdagene kan være travle, så er Skattestyrelsen kendetegnet ved et godt kollegaskab. Her hjælper vi hinanden med opgaverne på tværs af afdelingerne – store som små. I Skattestyrelsen møder vi hinanden med smil – både når vi møder ind om morgenen og går hjem om eftermiddagen. Og vi tager imod alle nye kollegaer med åbne arme, gode råd og vejledning. 
Arbejdssted vil kunne være Skattestyrelsens lokationer i Grønland eller i Aalborg
   
Hvis du måtte have flere spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte  Afdelingschef Thomas Holm Jensen  tlf. (+299) 34 65 29, e-mail thoj@nanoq.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest mandag den 10. december 2023.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Alt efter din erfaring vil der kunne ske ansættelse som fuldmægtig, konsulent, specialkonsulent eller chefkonsulent

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning